Forurenser må betale - ikke grunneier

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Myndighetene må stille krav til virksomheter om garanti for kostnadene til opprydding av eventuell forurensning, mener Norges Bondelag.

Amund Grindalen anker til Høyesterett for å slippe å betale for festers forurensning. (Foto: Anita Høiby Gotehus, Østlendingen)
Det er med bakgrunn i den såkalte Grindalen-saken fra Elverum og en høring om et nytt EU-direktiv at Bondelaget fremmer denne saken overfor Miljøverndepartementet.

Amund Grindalen ble i to rettsinstanser dømt til å betale 2,3 millioner kroner for oppryddning av ei bortfestet tomt som ble forurenset fra 1960 til begynnelsen av 1980-tallet. I perioden drev Elverum Treimpregnering AS lovlig impregnering av jernbanesviller og telefonstolper på tomta. Grunnen ble forurenset av kreosot, og i 2004 vedtok Statens forurensningstilsyn at tomta skulle ryddes og renses. Deler av regninga på 15 millioner kroner ble sendt grunneieren.

- Ingen har gjort noe galt, og bruk av kreosot var lovlig den gang. Det er faktisk den norske stat som har hatt fordel av virksomheten, ved at de fikk impregnerte jernbanesviller til jernbanen og telefonstolper til Televerket, sier Amund Grindalen.

Anker til Høyesterett
Han har nå anket dommen i lagmannsretten inn for Høyesterett. Grindalens prosessfullmektig, advokat Magnus Dæhlin i Advokatfirmaet Lund & Co, begrunner anken med den bygger på feil rettsanvendelse, ved at Grindalen ikke kan anses ansvarlig for forurensningen.

- Vi må forhindre at flere av våre medlemmer havner i samme situasjon som Grindalen, sier Ole Jacob Helmen i Bondelaget.- Dommen fraviker prinsippet om at forurenser skal gjøre opp for seg, sier Amund Grindalen, som ikke en gang var født da virksomheten ble startet på tomta. Han overtok eiendommen i 1992 på odel fra sin far, og fikk først vite om forurensningen i 2002.

Fagsjef og advokat Ole Jacob Helmen i Norges Bondelag sier det er helt urimelig at grunneier skal betale for en annens forurensning.

- Hvis forurenser ikke har penger, skal det ikke være lett å hoppe over på grunneier, sier Helmen.

Krever lovendring
Bondelaget mener derfor at det i forbindelse med gjennomføringen av EU-direktivet om miljøansvar, tas inn i forurensningsloven et krav om at virksomheter skal garantere for kostnader til opprydding av eventuell forurensning.

- Det er ikke nok med et "kan" i loven, det må være et lovmessig krav om en slik garanti. Det er helt urimelig at myndighetene ikke stiller vilkår slik at grunneiere slipper å havne i en slik situasjon som Amund Grindalen har havnet i, sier Helmen.

Amund Grindalen er helt enig i kravet fra Bondelaget om lovendring. - Det blir helt feil når den norske stat kan finne noen med noe av verdi, og så la dem betale. Det fraviker prinsippet om at forurenser skal betale, sier han.

- Slik loven er i dag, tør ingen grunneiere leie bort areal til virksomheter som kan være potensielle forurensere i framtida, sier Ole Jacob Helmen.

Temasider
Kontaktperson: Ole Jacob Helmen

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere