Forhandlingene ble åpnet fredag 9.mai med prosedyregjennomgang. Partene går gjennom landbrukets krav og statens tilbud for å klargjøre standpunkt og posisjoner for forhandlinger.

- Vi har ikke avsluttet prosedyregjennomgangen ennå. Det er viktig for å få innsyn i regjeringens forhandlingsvilje. Det må vesentlige forbedringer til for at vi skal kunne inngå en avtale, sier Nils T. Bjørke.

Kravet fra næringen var på 1500 millioner kroner som dekkes med:

  • Målpris: 365 millioner (statens tilbud: 340 millioner)
  • Budsjett: 965 millioner (statens tilbud: -250 millioner)
  • Annet: 170 millioner (statens tilbud: 60 millioner)

Statens tilbud var til sammen på 150 millioner.

Les mer om jordbruksforhandlingene her

Kontaktpersoner i Norges Bondelag:

Nils T. Bjørke, telefon 901 50 624
Per Skorge, telefon 975 24 938