Fortsatt stor nedbygging av matjord

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

I 2011 ble 6648 dekar dyrka mark og 3894 dekar dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn matproduksjon.


6648 dekar dyrka mark og 3894 dekar dyrkbar jord ble omdisponert til andre formål enn matproduksjon i 2011

 

Ferske tall fra SSB viser ingen endring for omdisponering av dyrka mark sammenlignet med 2010, mens omdisponeringen av dyrkbar mark har gått ned med 30 prosent.

- Målet i landbruks- og matmeldinga er at maksimalt 6000 dekar dyrka mark skal omdisponeres årlig. Norges Bondelag mener at dette målet er lite ambisiøst, og ønsker et nytt halveringsmål for å vise kommuner og fylkeskommuner hvilken retning som er nødvendig for å oppnå meldingens mål om 20 prosent økt matproduksjon innen 2030, sier rådgiver Mina Mjærum Johansen i Norges Bondelag.

- Det er viktig og også ta vare på de dyrkbare ressursene. Disse er knappe og vil bli viktige i framtidas matproduksjon, sier Johansen.

 

Kontaktperson i Norges Bondelag er Mina Mjærum Johansen.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere