Fortsatt stor nedbygging av matjord

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

I 2011 ble 6648 dekar dyrka mark og 3894 dekar dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn matproduksjon.


6648 dekar dyrka mark og 3894 dekar dyrkbar jord ble omdisponert til andre formål enn matproduksjon i 2011

 

Ferske tall fra SSB viser ingen endring for omdisponering av dyrka mark sammenlignet med 2010, mens omdisponeringen av dyrkbar mark har gått ned med 30 prosent.

- Målet i landbruks- og matmeldinga er at maksimalt 6000 dekar dyrka mark skal omdisponeres årlig. Norges Bondelag mener at dette målet er lite ambisiøst, og ønsker et nytt halveringsmål for å vise kommuner og fylkeskommuner hvilken retning som er nødvendig for å oppnå meldingens mål om 20 prosent økt matproduksjon innen 2030, sier rådgiver Mina Mjærum Johansen i Norges Bondelag.

- Det er viktig og også ta vare på de dyrkbare ressursene. Disse er knappe og vil bli viktige i framtidas matproduksjon, sier Johansen.

 

Kontaktperson i Norges Bondelag er Mina Mjærum Johansen.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere