6648 dekar dyrka mark og 3894 dekar dyrkbar jord ble omdisponert til andre formål enn matproduksjon i 2011

 

Ferske tall fra SSB viser ingen endring for omdisponering av dyrka mark sammenlignet med 2010, mens omdisponeringen av dyrkbar mark har gått ned med 30 prosent.

- Målet i landbruks- og matmeldinga er at maksimalt 6000 dekar dyrka mark skal omdisponeres årlig. Norges Bondelag mener at dette målet er lite ambisiøst, og ønsker et nytt halveringsmål for å vise kommuner og fylkeskommuner hvilken retning som er nødvendig for å oppnå meldingens mål om 20 prosent økt matproduksjon innen 2030, sier rådgiver Mina Mjærum Johansen i Norges Bondelag.

- Det er viktig og også ta vare på de dyrkbare ressursene. Disse er knappe og vil bli viktige i framtidas matproduksjon, sier Johansen.

 

Kontaktperson i Norges Bondelag er Mina Mjærum Johansen.