Fortsatt skattesmell for næringa

Publisert 14.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen reverserer ikke skatteskjerpelsen ved generasjonsskifter i landbruket

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

- Vi er forundret over at regjeringen ikke reverserer skatteskjerpelsen ved generasjonsskifter i landbruket, sier Per Skorge.

Regjeringa har understreket målet om målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling. Nå øker skatten ved generasjonsskiftene.

Skatteregning for de som overtar

- Både våre egne beregninger, og uavhengige beregninger av E&Y, viser at ungdom som overtar en normal landbrukseiendom får ei skatteregning på 4-500.000 kroner, sier Skorge.

Etter at arveavgiften er avviklet vil inngangsverdiene for maskiner og redskaper, samt buskap bli lavere. Dette gir både lavere avskrivningsgrunnlag og skjermingsfradrag, og dermed økt inntektsbeskatning.

- Henger ikke sammen med regjeringens mål

I revidert nasjonalbudsjett 2014 har Finansdepartementet sett på effekten av endringene knyttet til arveavgiften. Departementet bekrefter i sin utredning at «store gårdsbruk hvor maskiner og/eller buskap utgjør en relativt stor andel av de samlede driftsmidlene, vil få de største innstrammingene».

- At skatteopplegget særlig rammer de som satser, henger ikke sammen med regjeringens uttalte mål om å styrke heltidsbruk. Den samlede effekten av skattendringene fra 2014 øker skatten for de som satser på ei framtid i næringa. For de fleste av disse har lettelse i formuesskatten ingen effekt, mener Skorge.

Dårlig tilbud og skattesmell

Finansdepartementet har beregnet den varige årlige skatteøkningen i jordbruksinntekt til 110 millioner kroner som følge av bortfall av arveavgift, lavere avskrivninger og skjermingsfradrag. Andre skatteeffekter knyttet til generasjonsskiftet er beregnet til 10 millioner.

Samlet skatteøkning i jordbruksinntekta er dermed beregnet til 100 mill kroner i året. Departementet legger vekt på at anslagene er usikre som følge av begrenset datagrunnlag, forenklede forutsetninger og sjablongmessig framskriving.

- Skattesmellen kommer på toppen av regjeringas dårlige tilbud i jordbruksoppgjøret. Dette stimulerer ikke til rekruttering og økt matproduksjon, avslutter Skorge.

Du kan følge Bondelaget på:

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere