I dag kom komiteens endelige innstilling om pelsdyrnæringen. Et flertall bestående av regjeringen, Sp og Krf går inn for en bærekraftig utvikling av næringen, men med blant annet skjerping av kravene til hold av mink. Kun bønder som deltar i et nytt dyrevelferdsprogram kan ha gruppehold. De som ikke klarer å oppfylle kravene må redusere antallet mink i hvert bur til maks to.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, er godt fornøyd med innstillingen.

- Dette sikrer en bærekraftig utvikling for næringen og er i tråd med Norges Bondelag sine innspill til Næringskomiteen, sier Bartnes og legger til:

- Denne innstillingen gir fortsatt grunnlag for økonomisk bærekraftig utvikling for pelsdyrnæringen, og den vil gjør det mulig å tenke langsiktig som pelsdyrprodusent.

Sikrer god dyrevelferd

I det foreslåtte dyrevelferdsprogrammet understreket Bondelaget at det skal stilles krav til dokumenterte resultater om dyrevelferd på farmen og at dette skal gå ut over dagens minstekrav i det offentlige regelverket.

- Næringskomiteens flertall har kommet fram til gode løsninger som ivaretar både dyrevelferd og økonomiske muligheter for næringa,

Bondelaget har hele tiden vært tydelige på at dyr skal ha det bra uansett produksjon, og at tiltak som bidrar til høyere dyrevelferd er positivt. I innstillingen går det frem at man ønsker at programmet skal kontrolleres av Mattilsynet.  

- Næringskomiteens forslag legger til rette for at Norge kan være et foregangsland for dyrevelferd innen pelsdyrnæringen, sier Bartnes.

Forskning

Det har vært uenighet innen fagmiljøene om hva som vil gi best dyrevelferd for pelsdyrhold. Bondelagets standpunkt om fortsatt gruppehold av mink hviler på forskning som konkluderer med at god kompetanse hos røkteren, endringer gjennom avl og såkalt miljøberikelse, er viktigere velferdsfaktorer enn antallet dyr i buret.