Fortel verdas bønder om norsk klimapolitikk

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

- Bønder treng kunnskap og god organisering. Det sa nestleiar Kristin Ianssen til verdas bønder samla til generalforsamling i World Farmers´ Organisation (WFO) i Milano.

Nestleiar Kristin Ianssen i Norges Bondelag fortalde bønder frå ulike deler av verda om korleis norske bønder jobbar med klimaendringar på World Farmers Organisations generalforsamling i Milano.

Nestleiaren i Norges Bondelag var invitert som innleiar på eit seminar om klimatenester i samband med WFOs generalforsamling i Milano. Norges Bondelag er medlem av WFO. Ianssen var invitert til å halde innlegg om kva bønder treng av klimatenester.

– Vi treng informasjon, vi treng kunnskap om korleis vi skal bruke denne informasjonen, og vi treng god organisering, sa Ianssen. Ho fortalde om korleis Norges Bondelag jobbar med klimapolitikk, og kva utfordringar og moglegheiter vi har i arbeidet med klimaendringar.

– Vi er heldige som har gratis tilgang på yr.no og VIPS (informasjonsteneste om plantesjukdommar og skadegjerarar). Men vi treng enno meir detaljert geografisk presis kunnskap, og vi treng å spreie kunnskapen, sa Ianssen.

Dårleg organisering og lite kunnskap og finansiering

Kunnskapsspreiing og organisering vart også trekt fram av fleire andre innleiarar.

– Det er eit gap mellom forsking og bøndene. Vi må få kunnskapen meir ut til bøndene, sa Charles Ogang frå Uganda. – Og vi har for svak organisering av bønder, sa Ogang. Han peika på at bøndene i større grad må takast med på råd når forskingsprogram blir utforma og få del av resultata i etterkant, då har WFO ei viktig rolle. Dyr teknologi og dyre lån er også ei utfordring for mange afrikanske bønder. Mikrolån i Uganda har renter på opp mot 40%.

Særleg utfordrande for afrikanske kvinner

For afrikanske kvinner er utfordringane særleg store. – Vi kvinner står for mesteparten av arbeidsinnsatsen, men har dårleg tilgang på kapital og informasjon, sa Mildred Craword frå Jamaica.

Generalsekretær Dyborn Chibonga frå den malawiske bondeorganisasjonen NASFAM peika også på behovet for kunnskap om klima og særleg presis vermelding: - I år kom til dømes regntida seint, alt kom på same tid og avlingane vart øydelagde.

Liknande utfordringar i Asia

Sok Sotha frå Kambodsja erfarte også liknande utfordringar: - Småbøndene særleg får ikkje tilgang på informasjon om veret fordi dei ikkje kan å bruke teknologien. Dei held seg også til gammal informasjon som er utdatert, og torer ikkje spørje, sa Sotha.

Generalforsamlinga i WFO vil vedta arbeidsplanen for ei nyoppretta arbeidsgruppe om klima. Det er også oppretta arbeidsgrupper på matkjedeproblematikk, matsikkerheit og husdyrproduksjon.

Bilettekst: Nestleiar Kristin Ianssen i Norges Bondelag fortalde bønder frå ulike deler av verda om korleis norske bønder jobbar med klimaendringar på World Farmers Organisations generalforsamling i Milano.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere