Fortalde verdas bønder om norsk klimapolitikk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Bjørn Gimming på WFO-møte i Moskva, mai 2018

Interessa var stor då nestleiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag fortalde verdas bønder om prosjektet klimasmart landbruk. Gimming heldt innlegget i eit møte om klima og landbruk på generalforsamlinga til World Farmers`Organisation (WFO) i Moskva sist veke.

- Det er veldig interessant å høyre om så konkrete prosjekt ute på gardsnivå, sa leiar for klimagruppa i WFO, Ceris Jones etter å ha høyrt innlegget.

Gimming fortalde om prosjektet Klimasmart Landbruk som Norges Bondelag har teke initiativ til, der ein m.a.utviklar verktøy for å rekne ut klimaavtrykk og registrere klimakutt tilpassa kvar enkelt gardsbruk (sjå meir her). I panelet deltok også bønder frå m.a. Canada, Argentina, Sør Afrika og New Zealand.

- Det var veldig interessant å høyre frå ulike deler av verda dei store konskekvensane klimaendringar fører til for bønder og matproduksjon. Beit meg spesielt merke i at alle peikar på behovet for at nasjonale styresmakter fører ein aktiv politikk for å styrke landbrukets evne til å tilpasse seg klimaendringane og å bidra med gode erstatning/forsikringsordingar for å redusere bønders risiko i eit endra klima, seier Bjørn Gimming

Klima og miljø var hovudtema under den årlege generalforsamlinga i WFO, der Norges Bondelag er medlem. Også maktforholda for verdikjeden for mat, matsikkerheit, innovasjon og forsikringsordningar for data-innsamling var mellom tema som var oppe til diskusjon i Moskva.

- Mykjer forskjelleg, men det er også mange like utfordringar, til dømes når det gjeld maktforholda i verdikjeda for mat. På klimaområdet var det også fokus på behovet for å redusere klimagassutslepp, men det vart tydeleg understreka at premisset frå Parisavtalen er at dette arbeidet ikkje må føre til redusert matproduksjon.  Det er nyttig å møte bønder frå alle verdas kontinent og utveksle erfaringar, seier Bjørn Gimming.

Ein heil dag var sett av til ordinært årsmøte med interne diskusjonar om rekneskap og budsjett, val og taler frå leiar og generalsekretær. Leiar Theo de Jager er frå Sør-Afrika og ny generalsekretær er Arianna Gioliodori frå Italia, der kontoret til WFO ligg.

- Vi er veldig godt nøgde med den nye generalsekretæren og optimismen er stor i organisasjonen no, seier Bjørn Gimming.

Norges Bondelag har vore med i WFO heilt sidan starten i 2011, og før det i forløparen IFAP. WFO har 82 bonde- og samvirkeorganisasjonar frå 54 land som medlemmer. Styret har ein representant frå kvar verdsdel. Norske Berit Hundåla var fyrste europeiske styrerepresentant. I dag blir Europa leia av franske Arnold Puech d`Alissac. Neste generalforsamling er i Luxemburg.

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere