Fortalde verdas bønder om norsk klimapolitikk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Bjørn Gimming på WFO-møte i Moskva, mai 2018

Interessa var stor då nestleiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag fortalde verdas bønder om prosjektet klimasmart landbruk. Gimming heldt innlegget i eit møte om klima og landbruk på generalforsamlinga til World Farmers`Organisation (WFO) i Moskva sist veke.

- Det er veldig interessant å høyre om så konkrete prosjekt ute på gardsnivå, sa leiar for klimagruppa i WFO, Ceris Jones etter å ha høyrt innlegget.

Gimming fortalde om prosjektet Klimasmart Landbruk som Norges Bondelag har teke initiativ til, der ein m.a.utviklar verktøy for å rekne ut klimaavtrykk og registrere klimakutt tilpassa kvar enkelt gardsbruk (sjå meir her). I panelet deltok også bønder frå m.a. Canada, Argentina, Sør Afrika og New Zealand.

- Det var veldig interessant å høyre frå ulike deler av verda dei store konskekvensane klimaendringar fører til for bønder og matproduksjon. Beit meg spesielt merke i at alle peikar på behovet for at nasjonale styresmakter fører ein aktiv politikk for å styrke landbrukets evne til å tilpasse seg klimaendringane og å bidra med gode erstatning/forsikringsordingar for å redusere bønders risiko i eit endra klima, seier Bjørn Gimming

Klima og miljø var hovudtema under den årlege generalforsamlinga i WFO, der Norges Bondelag er medlem. Også maktforholda for verdikjeden for mat, matsikkerheit, innovasjon og forsikringsordningar for data-innsamling var mellom tema som var oppe til diskusjon i Moskva.

- Mykjer forskjelleg, men det er også mange like utfordringar, til dømes når det gjeld maktforholda i verdikjeda for mat. På klimaområdet var det også fokus på behovet for å redusere klimagassutslepp, men det vart tydeleg understreka at premisset frå Parisavtalen er at dette arbeidet ikkje må føre til redusert matproduksjon.  Det er nyttig å møte bønder frå alle verdas kontinent og utveksle erfaringar, seier Bjørn Gimming.

Ein heil dag var sett av til ordinært årsmøte med interne diskusjonar om rekneskap og budsjett, val og taler frå leiar og generalsekretær. Leiar Theo de Jager er frå Sør-Afrika og ny generalsekretær er Arianna Gioliodori frå Italia, der kontoret til WFO ligg.

- Vi er veldig godt nøgde med den nye generalsekretæren og optimismen er stor i organisasjonen no, seier Bjørn Gimming.

Norges Bondelag har vore med i WFO heilt sidan starten i 2011, og før det i forløparen IFAP. WFO har 82 bonde- og samvirkeorganisasjonar frå 54 land som medlemmer. Styret har ein representant frå kvar verdsdel. Norske Berit Hundåla var fyrste europeiske styrerepresentant. I dag blir Europa leia av franske Arnold Puech d`Alissac. Neste generalforsamling er i Luxemburg.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere