Første møte i nytt Miljø- og kvalitetsutvalg

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

I juni oppnevnte Bondelagsstyret nye medlemmer til Miljø- og kvalitetsutvalget. Nylig hadde utvalget første møte.


Det nye Miljø- og kvalitetsutvalget.

Wenche Kristiansen, tidligere fylkesleder i Nordland Bondelag, er ny leder i utvalget som består av seks medlemmer. 

Bjørn Gimming har vært utvalgets leder de siste årene, og han fortsetter som styrets representant i utvalget etter at han ble valgt inn i styret i Norges Bondelag i juni.

Miljø- og kvalitetsutvalget sin oppgave er å gi råd til styret i Norges Bondelag i miljø- og kvalitetsspørsmål. Ansvarsområdet er produksjonsmåte og produksjonsforhold på gården rettet inn mot overordende og grunnleggende problemstillinger innenfor et bredt kvalitetsbegrep.

Øvrige medlemmer i utvalget er: Ola Andreas Byrkjedal, Ola Tangen, Anne Kristine Rossebø, Helga Stavrum Opheim og Elin Haugen.

For mer informasjon, kontakt Ingrid Melkild ved næringspolitisk avdeling i Bondelaget.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere