Det nye Miljø- og kvalitetsutvalget.

Wenche Kristiansen, tidligere fylkesleder i Nordland Bondelag, er ny leder i utvalget som består av seks medlemmer. 

Bjørn Gimming har vært utvalgets leder de siste årene, og han fortsetter som styrets representant i utvalget etter at han ble valgt inn i styret i Norges Bondelag i juni.

Miljø- og kvalitetsutvalget sin oppgave er å gi råd til styret i Norges Bondelag i miljø- og kvalitetsspørsmål. Ansvarsområdet er produksjonsmåte og produksjonsforhold på gården rettet inn mot overordende og grunnleggende problemstillinger innenfor et bredt kvalitetsbegrep.

Øvrige medlemmer i utvalget er: Ola Andreas Byrkjedal, Ola Tangen, Anne Kristine Rossebø, Helga Stavrum Opheim og Elin Haugen.

For mer informasjon, kontakt Ingrid Melkild ved næringspolitisk avdeling i Bondelaget.