Forskning skal sikre konkurransedyktig næring

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Forskning og utvikling må være på et høyt nivå for å sikre landbruket som en konkurransedyktig næring

Illustrasjonsfoto: Ida Marie Ruud.Da styret i Norges Bondelag tok for seg organisasjonens forskningsstrategi for 2012-2015, ble det lagt vekt på at utgangspunktet for strategien er målsettingen i Stortingsmelding 9 ("Velkommen til bords") om en prosent årlig økning i norsk matproduksjon de neste 20 åra.

Bondelagsstyret vedtok disse hovedmålene for arbeidet med forskning:

  • Norges Bondelag sin prioritering av av forskningstema- og områder skal bygge på Bondelagets strategiske prioriteringer og mål for norsk landbruk
  • Norges Bondelag skal være en sentral premissleverandør i utvikling og styring av midler til forskning på landbruksområdet.
  • Landbrukets forskningsbehov skal synliggjøres. Forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) som gjøres skal være relevant for bonden.

Styret mener strategien forutsetter:

  • Aktiv bruk av arenaer der Norges Bondelag er representert til å fremme Bondelagets forskningsprioriteringer.
  • Identifikasjon og forankring av bondens forskningsbehov gjennom samspill mellom administrasjon, faste utvalg og tillitsvalgte, samt FoU-miljøer.
  • Koordinert innsats med øvrige aktører ved å bruke og videreutvikle formelle og uformelle møteplasser til alliansebygging og koordinering.
  • Følge opp økonomiske virkemidler over jordbruksavtalen og være pådriver for økt finansiering fra sektorer utenom landbruket.
  • Formidling til bonde og næring gjennom vektlegging samspill, forskning og rådgiverapparat samt formidling via media.
Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere