Forskning skal sikre konkurransedyktig næring

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Forskning og utvikling må være på et høyt nivå for å sikre landbruket som en konkurransedyktig næring

Illustrasjonsfoto: Ida Marie Ruud.Da styret i Norges Bondelag tok for seg organisasjonens forskningsstrategi for 2012-2015, ble det lagt vekt på at utgangspunktet for strategien er målsettingen i Stortingsmelding 9 ("Velkommen til bords") om en prosent årlig økning i norsk matproduksjon de neste 20 åra.

Bondelagsstyret vedtok disse hovedmålene for arbeidet med forskning:

  • Norges Bondelag sin prioritering av av forskningstema- og områder skal bygge på Bondelagets strategiske prioriteringer og mål for norsk landbruk
  • Norges Bondelag skal være en sentral premissleverandør i utvikling og styring av midler til forskning på landbruksområdet.
  • Landbrukets forskningsbehov skal synliggjøres. Forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) som gjøres skal være relevant for bonden.

Styret mener strategien forutsetter:

  • Aktiv bruk av arenaer der Norges Bondelag er representert til å fremme Bondelagets forskningsprioriteringer.
  • Identifikasjon og forankring av bondens forskningsbehov gjennom samspill mellom administrasjon, faste utvalg og tillitsvalgte, samt FoU-miljøer.
  • Koordinert innsats med øvrige aktører ved å bruke og videreutvikle formelle og uformelle møteplasser til alliansebygging og koordinering.
  • Følge opp økonomiske virkemidler over jordbruksavtalen og være pådriver for økt finansiering fra sektorer utenom landbruket.
  • Formidling til bonde og næring gjennom vektlegging samspill, forskning og rådgiverapparat samt formidling via media.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere