Fôrproduksjon nok for å beholde seterretten

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Förproduksjon er jordbruksvirksomhet, og nok til å holde seterretten.

Det skriver Professor emeritus Thor Falkanger i et notat til Norges Bondelag. Bakgrunnen for notatet var en tolkning Ålen fjellstyre foretok av Fjelloven og som seinere fikk medhold av Statens landbruksforvaltning: Retten til beite og seter er knyttet til at retten til beite og seter er knyttet til egen besetning. Både fjellstyret og SLF tolker Fjellloven slik at setre anses å være i bruk dersom besetning beiter på setra eller fôret høstes til bruk av egen besetning.

Seterbruken ble sagt opp

Ålen fjellstyre og SLF sitt standpunkt tar utgangspunkt i klagesaker der seterbruken i utgangspunktet ble sagt opp med henvisning til Fjellovens bestemmelser. Klagerne mente på sin side at setra var i bruk ettersom föret på setervollen ble solgt.

Loven krever ikke husdyrhold

-Jeg kan ikke se at SLFs standpunkt kan opprettholdes, skriver professor Thor Falkanger i notatet til Norges Bondelag. Falkanger viser blant annet til en tidligere rettsavgjørelse der retten slo fast at allmenningsretten etter fjelloven IKKE er betinget av at det er husdyrhold på gården; det er tilstrekkelig at det skjer/kan skje "jordbruksdrift".

Kontaktperson i Norges Bondelag: Ole Jacob Helmen

Bondelagets temasider jus og skatt

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere