Fornøyd med Pelsdyrutvalgets konklusjon

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Lederen i Norges Bondelag er glad for den grundige gjennomgangen og Pelsdyrutvalgets konklusjon.

- Rapporten fra Pelsdyrutvalget viser at næringa har gjort forbedringer. Samtidig gir utvalget klare råd til nye forbedringer.  Jeg mener at den faglige gjennomgangen vil bidra til å styrke pelsdyrnæringas legitimitet, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Et bredt sammensatt utvalg har gjennomgått pelsdyrnæringa. Utvalget leverte i dag rapporten om framtida for pelsdyrnæringa i Norge, der de har utreda to alternativer: bærekraftig utvikling og styrt avvikling.

Flertallet går inn for ei bærekraftig utvikling, med strengere krav til helse og kvalitet innafor næringa.

Grundig og balansert

- Utvalget har levert en grundig og balansert rapport. Nå må den videre politiske debatten om pelsdyrnæringa legge denne rapporten til grunn, og ikke det bildet NRK i samarbeid med kjente dyrevernaktivister valgte å vise av norsk pelsdyrnæring sist uke, sier Lars Petter Bartnes.

Pelsdyrutvalget foreslår offentlig finansiert forskning for å utvikle alternativer til bur for mink og rev, å utføre jevnlige velferdsvurderinger av dyrevelferden i hver enkelt produksjonsenhet, bedre tilsyn og oppfølging av tilsyn, elektroniske journaler for å kunne ha en mer helhetlig kontroll med dyrehelsa i den samla næringa, og sette inn flere tiltak for å hindre rømming.

Større forutsigbarhet og bedre kvalitet

- God helse og kvalitet er bærekraftig. Flertallet av norske pelsdyroppdrettere driver et dyrehold innenfor regelverket. De  foreslåtte tiltakene fra Pelsdyrutvalget kan sikre kvaliteten i alle ledd av næringa, og gi større forutsigbarthet for de seriøse aktørene, sier Bartnes.

- Norsk pelsdyrnæringa har nå muligheten til å gå i front for å utvikle bedre driftsformer innafor ei næring som er stor internasjonalt, understreker Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Last ned hele rapporten på Landbruksdepartementets nettside.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere