Fornøyd med Pelsdyrutvalgets konklusjon

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Lederen i Norges Bondelag er glad for den grundige gjennomgangen og Pelsdyrutvalgets konklusjon.

- Rapporten fra Pelsdyrutvalget viser at næringa har gjort forbedringer. Samtidig gir utvalget klare råd til nye forbedringer.  Jeg mener at den faglige gjennomgangen vil bidra til å styrke pelsdyrnæringas legitimitet, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Et bredt sammensatt utvalg har gjennomgått pelsdyrnæringa. Utvalget leverte i dag rapporten om framtida for pelsdyrnæringa i Norge, der de har utreda to alternativer: bærekraftig utvikling og styrt avvikling.

Flertallet går inn for ei bærekraftig utvikling, med strengere krav til helse og kvalitet innafor næringa.

Grundig og balansert

- Utvalget har levert en grundig og balansert rapport. Nå må den videre politiske debatten om pelsdyrnæringa legge denne rapporten til grunn, og ikke det bildet NRK i samarbeid med kjente dyrevernaktivister valgte å vise av norsk pelsdyrnæring sist uke, sier Lars Petter Bartnes.

Pelsdyrutvalget foreslår offentlig finansiert forskning for å utvikle alternativer til bur for mink og rev, å utføre jevnlige velferdsvurderinger av dyrevelferden i hver enkelt produksjonsenhet, bedre tilsyn og oppfølging av tilsyn, elektroniske journaler for å kunne ha en mer helhetlig kontroll med dyrehelsa i den samla næringa, og sette inn flere tiltak for å hindre rømming.

Større forutsigbarhet og bedre kvalitet

- God helse og kvalitet er bærekraftig. Flertallet av norske pelsdyroppdrettere driver et dyrehold innenfor regelverket. De  foreslåtte tiltakene fra Pelsdyrutvalget kan sikre kvaliteten i alle ledd av næringa, og gi større forutsigbarthet for de seriøse aktørene, sier Bartnes.

- Norsk pelsdyrnæringa har nå muligheten til å gå i front for å utvikle bedre driftsformer innafor ei næring som er stor internasjonalt, understreker Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Last ned hele rapporten på Landbruksdepartementets nettside.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere