I dag ble det kjent at utenlandsk arbeidskraft med arbeids- og oppholdstillatelse i Norge kan få forlenget tillatelsen. Det er Arbeids- og sosialdepartementet som arbeider med en endring i utlendingsforskriften. Det vil berøre flere hundre arbeidstakere som allerede i jobb. 

- Det er bra at denne viktige brikken nå faller på plass, noe vi har jobbet for. Det er mange som hvert år kommer til næringa fra utlandet, og bidrar med verdifull kompetanse. Behovet er stort, og dette vil avhjelpe en akutt situasjon for mange bønder, sier Lars Petter Bartnes.

Landbruket står ved inngangen til en ny sesong, som er den mest arbeidsintensive tida. Når det er restriksjoner på reising grunnet koronaviruset, skaper dette store utfordringer for landbruket. Det er også nødvendig å se på tilgangen til arbeidskraft utenfra, hensyntatt behovet for redusert smitte.

Nødvendig med innenlandsk arbeidskraft

- Vi må jobbe for å bruke de ressursene vi har i landet. Vi kan tilby arbeidsplasser i en vanskelig situasjon for svært mange, og trenger løsninger raskt for å sikre landbruket nok og kompetent arbeidskraft, sier Lars Petter Bartnes.

Les alt om landbruket og koronasituasjonen.