Forlenga frist for fornying av plantevernsertifikatet

Av Elin Marie Haga Stabbetorp,
  • Tips en venn om denne siden

Autorisasjonbeviset for kjøp og bruk av plantevernmidler får forlenget gyldighet.

Mange har blitt forespeilet å fornye beviset sitt via et nettbasert kurs. Tekniske problemer gjør at dette er forsinka. Landbruksdepartementet har følgelig vedtatt at alle som har autorisasjonsbevis som utløper i 2015 får forlenga gyldighet fram til 1.1.2016.


Nettbasert kurs forsinket

I år er det 10 år siden mange fornyet autorisasjonen sin forrige gang. Det medfører en "topp" i antall fornyelser denne våren. De ordinære kursene rundt i landet har derfor vært fulltegnet og mange bønder har ikke fått plass på fornyingskurs. Man forventa i utgangspunktet at mange skulle fornye autorisasjonsbeviset sitt via et nettbasert kurs. En brukertest av kurset i slutten av mai avdekket feil som må rettes før kurset kan lanseres.


Beviset forlenges med ett år

Alle som har autorisasjonsbevis som utløper i 2015 vil med forskriften som er vedtatt av landbruksdepartementet få forlenget sin autorisasjon frem til 1. januar 2016. Dette inkluderer de som tidligere har fått eget dispensasjonsvedtak om forlenget autorisasjon frem til 1. juli 2015.
 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere