Forlenga frist for fornying av plantevernsertifikatet

Av Elin Marie Haga Stabbetorp,
  • Tips en venn om denne siden

Autorisasjonbeviset for kjøp og bruk av plantevernmidler får forlenget gyldighet.

Mange har blitt forespeilet å fornye beviset sitt via et nettbasert kurs. Tekniske problemer gjør at dette er forsinka. Landbruksdepartementet har følgelig vedtatt at alle som har autorisasjonsbevis som utløper i 2015 får forlenga gyldighet fram til 1.1.2016.


Nettbasert kurs forsinket

I år er det 10 år siden mange fornyet autorisasjonen sin forrige gang. Det medfører en "topp" i antall fornyelser denne våren. De ordinære kursene rundt i landet har derfor vært fulltegnet og mange bønder har ikke fått plass på fornyingskurs. Man forventa i utgangspunktet at mange skulle fornye autorisasjonsbeviset sitt via et nettbasert kurs. En brukertest av kurset i slutten av mai avdekket feil som må rettes før kurset kan lanseres.


Beviset forlenges med ett år

Alle som har autorisasjonsbevis som utløper i 2015 vil med forskriften som er vedtatt av landbruksdepartementet få forlenget sin autorisasjon frem til 1. januar 2016. Dette inkluderer de som tidligere har fått eget dispensasjonsvedtak om forlenget autorisasjon frem til 1. juli 2015.
 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere