Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Dette innebærer at melkebøndene kan produsere 1 prosent mer melk i år enn de tidligere har fått beskjed om.

I dagens møte redegjorde Tine for markedssituasjonen i inneværende år, prognosene for innveid melkemengde og behov i 2018. De ga også sine vurderinger knyttet til etterspørsel og lagerbehov.

Forventer økt melkebehov

Tines siste prognoser anslår at det i 2018 kan forventes et mottak av kumelk på om lag 1 490 mill. liter dersom dagens forholds­tall for disponibel kvote på 0,98 videreføres.

Etter at prognosen ble utarbeidet har været økt usikkerheten knyttet til fôrsituasjonen. Basert på forventet salg og behov for lager av ost og smør, forventet Tine et melkebehov på omlag 1 503 mill. liter melk.

På bakgrunn av dette anbefalte Tine at forholdstallet for disponibel kvote settes til 0,99 for 2018.

Partene drøftet situasjonen og støttet Tines vurderinger. Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,99 for 2018. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket beholdes på 900 000 liter kumelk.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Endringer i påmelding til Åpen Gård 2020

På grunn av koronaviruset og usikkerheten rundt den videre utviklingen av utbruddet, mener Norges Bondelag det ikke er tilrådelig å gjennomføre Åpen Gård-arrangement på denne siden av sommeren.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere