Det er mange krevende og kompliserte tema i årets oppgjør, som omfatter kostandskompensasjon for 2022 og inntektsmuligheter og -løft for 2023.

Vi er nå over i en sonderingsfase etter å ha avsluttet prosedyrer og oppsummering i går.