Forhandlingar på sjette dagen

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Forhandlingane pågår framleis torsdag ettermiddag.

Lars Petter Bartnes og Leif Forsell leiar forhandlingane for høvesvis landbruket og staten. Bondeorganisasjonane og staten forhandlar no på sjette dagen om ein jordbruksavtale. Torsdag har det blitt gjennomført fleire møte. Torsdag ettermiddag pågår forhandlingane framleis.

Partane har sete i forhandlingar sidan laurdag morgon.

Det er forhandlingsvilje på begge sider, men torsdag ettermiddag har partane ikkje komme fram til ein avtale. Det er framleis eit døgn igjen til forhandlingane skal vere avslutta.

Målet er å avslutte forhandlingane seinast fredag 15. mai.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere