Forhandlingar på overtid

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Fristen for ei avklaring i jordbruksforhandlingane er fredag kveld, men forhandlingane held fram.

Jordbrukets forhandlingsleiar Lars Petter Bartnes og statens forhandlingsleiar Leif Forsell held fram jordbruksforhandlingane på overtid,

Det har vore lange og tøffe dagar for forhandlingsutvalet til Norges Bondelag. Heller ikkje fredag 13. mai har bondeorganisasjonane og staten komme til ei avklaring. Jordbruksforhandlingane held no fram på overtid utover natta. Ei avklaring er venta laurdag.

Då har det gått ei veke sidan Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten starta prosedyregjennomgangen og opptrappinga til årets jordbruksforhandlingar. Fredag kveld har dei reelle forhandlingane pågått i fire lange dagar.

- Vi går inn i dette med klare forventningar om at regjeringa viser betydeleg forhandlingsvilje. Forhandlingsvilje er heilt avgjerande for å møte jordbrukets krav, og for å komme fram til ein jordbruksavtale, sa Lars Petter Bartnes då bondeorganisasjonane varsla 6. mai at dei ville møte staten til forhandlingar.

Helga og måndag vart brukt til prosedyregjennomgang. Årets jordbruksforhandlingar skulle bli avslutta i dag, fredag 13. mai, men forhandlingane held altså fram.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere