Forhandler om jordbruksavtale

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har etter en grundig gjennomgang av statens tilbud bestemt seg for å gå i forhandlinger med staten.

- Vi forventer at regjeringen viser betydelig forhandlingsvilje, noe som er helt avgjørende for å komme fram til en jordbruksavtale, sier jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

Statens tilbud ble lagt fram tirsdag 5. mai, og gir inntektsmuligheter på om lag 6 000 kroner per årsverk.
Jordbrukets krav ble presentert fredag 24. april og jordbruket krever 24 200 kroner per årsverk for å øke norsk matproduksjon.

I brevet til Statens forhandlingsdelegasjon om oppstart av forhandlinger, peker jordbrukets organisasjoner på merknad fra Næringskomiteens til statsbudsjettet for 2015. Der heter det at norsk landbruk skal ha fokus på økt matproduksjon med intensjon om økt sjølforsyning samt at det er bred enighet om å styrke lønnsomheten i norsk landbruk. Det vises også til merknad til innstillingen om jordbruksoppgjøret 2014 fra Sp, Ap, KrF, om at reell økt selvforsyningsgrad er avhengig av økningen av matproduksjonen skjer på norske ressurser.

- Når staten foreslår et kutt i overføringer på 110 millioner kroner svekker det muligheten for å nå målene, understreker Lars Petter Bartnes.

Forhandlingene starter i morgen lørdag med en prosedyregjennomgang for å klargjøre posisjonene. Forhandlingene skal være avsluttet senest 15. mai.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere