Forhandler om jordbruksavtale

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har etter en grundig gjennomgang av statens tilbud bestemt seg for å gå i forhandlinger med staten.

- Vi forventer at regjeringen viser betydelig forhandlingsvilje, noe som er helt avgjørende for å komme fram til en jordbruksavtale, sier jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

Statens tilbud ble lagt fram tirsdag 5. mai, og gir inntektsmuligheter på om lag 6 000 kroner per årsverk.
Jordbrukets krav ble presentert fredag 24. april og jordbruket krever 24 200 kroner per årsverk for å øke norsk matproduksjon.

I brevet til Statens forhandlingsdelegasjon om oppstart av forhandlinger, peker jordbrukets organisasjoner på merknad fra Næringskomiteens til statsbudsjettet for 2015. Der heter det at norsk landbruk skal ha fokus på økt matproduksjon med intensjon om økt sjølforsyning samt at det er bred enighet om å styrke lønnsomheten i norsk landbruk. Det vises også til merknad til innstillingen om jordbruksoppgjøret 2014 fra Sp, Ap, KrF, om at reell økt selvforsyningsgrad er avhengig av økningen av matproduksjonen skjer på norske ressurser.

- Når staten foreslår et kutt i overføringer på 110 millioner kroner svekker det muligheten for å nå målene, understreker Lars Petter Bartnes.

Forhandlingene starter i morgen lørdag med en prosedyregjennomgang for å klargjøre posisjonene. Forhandlingene skal være avsluttet senest 15. mai.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere