- Vi forventer at regjeringen viser betydelig forhandlingsvilje, noe som er helt avgjørende for å komme fram til en jordbruksavtale, sier jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

Statens tilbud ble lagt fram tirsdag 5. mai, og gir inntektsmuligheter på om lag 6 000 kroner per årsverk.
Jordbrukets krav ble presentert fredag 24. april og jordbruket krever 24 200 kroner per årsverk for å øke norsk matproduksjon.

I brevet til Statens forhandlingsdelegasjon om oppstart av forhandlinger, peker jordbrukets organisasjoner på merknad fra Næringskomiteens til statsbudsjettet for 2015. Der heter det at norsk landbruk skal ha fokus på økt matproduksjon med intensjon om økt sjølforsyning samt at det er bred enighet om å styrke lønnsomheten i norsk landbruk. Det vises også til merknad til innstillingen om jordbruksoppgjøret 2014 fra Sp, Ap, KrF, om at reell økt selvforsyningsgrad er avhengig av økningen av matproduksjonen skjer på norske ressurser.

- Når staten foreslår et kutt i overføringer på 110 millioner kroner svekker det muligheten for å nå målene, understreker Lars Petter Bartnes.

Forhandlingene starter i morgen lørdag med en prosedyregjennomgang for å klargjøre posisjonene. Forhandlingene skal være avsluttet senest 15. mai.