Foreslår nytt dyrevelferdsprogram for pelsdyrnæringen

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag går inn for fortsatt gruppehold av dyr, men forslår et nytt program for oppfølging og kontroll for pelsdyrprodusenter som skal sikre god dyrevelferd.

Det kom frem i organisasjonenes høringssvar om pelsdyrnæringen på Stortinget i dag. Sammen med en rekke andre meningsbærere la Bondelaget frem sine innspill om pelsdyrnæringen for næringskomiteen.

Lars Petter Bartnes

Fredag 4.november ble stortingsmeldingen om pelsdyr lagt frem. Der går regjeringen inn for fortsatt bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen, men med  skjerpede krav til dyrevelferd og avl

Bedre dyrevelferd

I det foreslåtte dyrevelferdsprogrammet understreker Bondelaget at det skal stille krav til dokumenterte resultater om velferd på farmen og at det skal gå ut over dagens minstekrav i det offentlige regelverket.

- Vi foreslår at det opprettes et forskriftsfestet krav om at pelsdyrprodusenter må bli med i et dyrevelferdsprogram for å tillate gruppehold av mink, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Programmet må anerkjennes av Mattilsynet, og næringens nye vurderingsprotokoll for dyrevelferd, WelFur, vil kunne være en viktig del av et dyrevelferdsprogram.

Forskningsbasert

En gjennomgang av forskningen og erfaringene på området tyder på at god dyrevelferd også oppnås ved oppstalling av mink i grupper, og at reduksjon til parvis hold ikke er noen forutsetning for å sikre dyrenes velferdsnivå. Forbud mot gruppehold av mink i bur, og bare tillate en hunn og en hann i hvert bur, er regjeringens hovedgrep i pelsdyrmeldingen som ble lagt frem tidligere i måneden. Hovedargumentet er at det vil redusere risikoen for skade på dyrene.

Når det gjelder mink viser forskning at god kompetanse hos røkteren, såkalt miljøberikelse og endringer gjennom avl, er viktigere velferdsfaktorer enn antallet dyr i buret.

- Vi mener derfor at det fortsatt må være lov med gruppehold av mink i Norge. Dette er også avgjørende for å sikre ei økonomisk bærekraftig utvikling av pelsnæringa, sier Bartnes og legger til at Norges Bondelag mener pelsdyrnæringen er en viktig del av kombinasjonsbrukene over hele landet.

Krav til fôr og avl

Stortingsmeldingen foreslår skjerpet krav til fôring og avl, noe Bondelaget støtter. Mål om biologisk funksjon og sunne dyr skal ligge til grunn for både fôring og avl. Avlsmålene må være konkrete og spisset mot velferd for dyret.

- Dyr skal ha det bra uansett produksjon, og alle tiltak som bidrar til høyere dyrevelferd er positivt, sier Bartnes.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere