Illustrasjonsfoto: Gunnar Wentzel.Reglene om foreldrepenger generelt og fedrekvote spesielt er svært detaljerte og kan være vanskelig å forstå for vordende foreldre. Reglene har også blitt endret en rekke ganger i løpet av de siste årene. Det er viktig at både mor og far setter seg inn i regleverket i god tid før en eventuell fødsel både for å kunne utnytte regelverket best mulig i forhold til sin egen situasjon, og for ikke å gå i en felle og miste eller få redusert ytelsen. Det er rett og slett nødvendig for næringsdrivene å aktivt planlegge og tilpasse seg i forkant av kommende fødsler for å kunne sikre seg best mulig dekning. Nedenfor vil vi gå igjennom reglene med spesiell vekt på den delen av regelverket som er rettet mot far når familien er tilknyttet landbruket som selvstendig næringsdrivende, skriver advokat Jan Bangen i denne artikkelen.

I landbruket er det et tosporet system for rett til stønad ved barnefødsler, den generelle rett til foreldrepenger etter folketrygdloven, og rett til stønad etter avløserordningen i landbruket. Ordningene utfyller hverandre og er koblet sammen både når det gjelder vilkår, søknad og motregning.  

Her leser du hele artikkelen "Foreldrepenger og refusjon av avløserutgifter til fedre".