Nye nordiske ernæringsråd (NNR) skal etter planen lanseres før sommeren, og i dag møtte bonde- og bygdeorganisasjonene statsråd Tvinnereim, i kraft av å være nordisk koordineringsminister.

– Vi ønsker å støtte opp om et sunt og ernæringsrikt kosthold, og vi er allerede i god gang med å produsere maten mer bærekraftig. Derfor er det viktig at grunnlaget for anbefalingene er korrekte, og at folk kan stole på rådene. Det er vi bekymret for om vil skje hvis ikke prosessen rundt utarbeiding av de nye kostholdsrådene bedres, sa Egil Chr. Hoen, første nestleder i Norges Bondelag på møtet.

Sammen med Bondelaget var Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag på møtet med statsråden. Organisasjonenes felles bekymring er knyttet til både metoden som blir brukt, ubalansen i vurderingen av animalsk produksjon og manglende bredde i vurderingen av bærekraft. Møtet er en oppfølging av brev til statsråden.

I tidligere prosesser rundt nordiske ernæringsråd har prioriteringene stort sett blitt overlatt til eksperter, men med bærekraft som en så viktig del er det viktig at det blir tatt politiske valg der man legger til grunn en vurdering av alle sider ved bærekraft, både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Da blir hensynet til lokal matsikkerhet og ressurstilgang, kulturelt tilpassa diett, og økonomien i landbruket og arbeidsplasser på bygda og i byen tilknytta landbruksproduksjonen helt sentralt. Dette savner Bondelaget i arbeidet med nye ernæringsråd så langt.

Må bruke alle aspekter av bærekraft

Vurderingene rundt bærekraft i NNR-arbeidet er smale og har foreløpig kun tatt for seg miljømessig bærekraft. Også i denne smale vurderingen mangler de positive effektene av animalsk produksjon. Det er annonsert at sosial og økonomisk bærekraft skal komme senere, og det er bra at dette også blir tatt med. – Vi ser allerede at det konkluderes med at selvforsyning ikke vil gi miljømessig bærekraft, og at hvorvidt import eller lokal produksjon er å foretrekke primært skal bli bestemt av den miljømessige effekten, hvis miljømessig bærekraft skal prioriteres. Men hvem skal foreta disse prioriteringene, spør Egil Hoen, og minner også om at dette vil stride med regjeringas mål om økt selvforsyning.

Oppfordringen fra Egil Hoen til Tvinnereim var klar i møtet:
– Vi ønsker oss kostholdsråd som er godt og bredt faglig fundert, gir grunnlaget for en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig produksjon og styrker matsikkerhet og sjølforsyning. Det håper vi regjeringa bidrar med og du som nordisk samordningsminister tar med deg inn i Nordisk Ministerråd, sa Hoen.