For seint for kornet

Publisert 19.06.2018
  • Tips en venn om denne siden

Kornet tørker bort på Romerike.
Kornet tørker bort på Romerike.

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Kornavlingene i år ligger an til å bli redusert med over 40 prosent. Det betyr 500 000 tonn lavere kornavling enn normalt. Normalisert årlig avling for korn og oljefrø avling er 1 225 000 tonn, fra Budsjettnemnda for jordbruket.

Det gir en lavere utbetaling til kornbøndene på 1, 35 mrd kroner med 40 prosent redusert avling. Gjennomsnittpris på korn/oljefrø, inkludert effekt av jordbruksoppgjøret 2018 er beregnet til 2,75 kr pr kg i 2018, etter anslag fra Budsjettnemnda.

Av kostnadsreduserende tiltak kornbøndene kan gjøre, er å spare inn noe på redusert gjødselmengde utover sesongen, og innhøstingskostnadene blir noe lavere når volumet går ned. Men det er svært begrenset hvor mye av kostnadene som kan reduseres.

God andreslått kan redde graset

Tørken gjelder Sør-Norge og Trøndelag. Mange steder på Vestlandet har hatt greie forhold denne forsommeren, mens andre har det for tørt. Med tanke på de klimatiske utfordringene i næringa i enkelte deler av landet, er spredt matproduksjon en sentral faktor for å opprettholde matsikkerheten i Norge. Hadde matproduksjonen vært konsentrert rundt noen få plasser, ville konsekvensene vært mye mer dramatiske.

Når det gjelder gras har tørken i flere områder gitt redusert førsteslått. Det gjenstår i midlertid flere slåtter og gode forhold utover sesongen kan berge avlinga.

Enhver husdyrbonde vil alltid kalibrere mengden vinterfôr med antall husdyr. Dersom det blir en dårlig sesong med lite fôr, vil bøndene se på muligheter for å kjøpe fôr fra andre. Det kan eventuelt være aktuelt å importere fôr, eller sende dyr tidligere til slakt.

En stor andel av grønnsaks-, frukt- og bærprodusentene har vanning, men ikke alle. Den sterke varmen gjør at vekstene er klare for markedet tidligere enn vanlig, og at sesongen kan bli kortere enn vanlig.

Kan kvalifisere til erstatning

Bønder er selv ansvarlig for det økonomiske ved sin drift, og er vant med at inntekta kan svinge med vær og avlinger. Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. Det er 30 % egenandel på avlingsskadeerstatning, som håndteres av Landbruksdirektoratet.

 

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere