Kornavlingene i år ligger an til å bli redusert med over 40 prosent. Det betyr 500 000 tonn lavere kornavling enn normalt. Normalisert årlig avling for korn og oljefrø avling er 1 225 000 tonn, fra Budsjettnemnda for jordbruket.

Det gir en lavere utbetaling til kornbøndene på 1, 35 mrd kroner med 40 prosent redusert avling. Gjennomsnittpris på korn/oljefrø, inkludert effekt av jordbruksoppgjøret 2018 er beregnet til 2,75 kr pr kg i 2018, etter anslag fra Budsjettnemnda.

Av kostnadsreduserende tiltak kornbøndene kan gjøre, er å spare inn noe på redusert gjødselmengde utover sesongen, og innhøstingskostnadene blir noe lavere når volumet går ned. Men det er svært begrenset hvor mye av kostnadene som kan reduseres.

God andreslått kan redde graset

Tørken gjelder Sør-Norge og Trøndelag. Mange steder på Vestlandet har hatt greie forhold denne forsommeren, mens andre har det for tørt. Med tanke på de klimatiske utfordringene i næringa i enkelte deler av landet, er spredt matproduksjon en sentral faktor for å opprettholde matsikkerheten i Norge. Hadde matproduksjonen vært konsentrert rundt noen få plasser, ville konsekvensene vært mye mer dramatiske.

Når det gjelder gras har tørken i flere områder gitt redusert førsteslått. Det gjenstår i midlertid flere slåtter og gode forhold utover sesongen kan berge avlinga.

Enhver husdyrbonde vil alltid kalibrere mengden vinterfôr med antall husdyr. Dersom det blir en dårlig sesong med lite fôr, vil bøndene se på muligheter for å kjøpe fôr fra andre. Det kan eventuelt være aktuelt å importere fôr, eller sende dyr tidligere til slakt.

En stor andel av grønnsaks-, frukt- og bærprodusentene har vanning, men ikke alle. Den sterke varmen gjør at vekstene er klare for markedet tidligere enn vanlig, og at sesongen kan bli kortere enn vanlig.

Kan kvalifisere til erstatning

Bønder er selv ansvarlig for det økonomiske ved sin drift, og er vant med at inntekta kan svinge med vær og avlinger. Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. Det er 30 % egenandel på avlingsskadeerstatning, som håndteres av Landbruksdirektoratet.