For lav MRSA-erstatning

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bøndene som slakter griser smittet med MRSA, gjør dette for å hindre smitte til folk. Da må samfunnet ta kostnaden.

Foto: Frida Meyer

Denne uka ble det klart at griser i en formeringsbesetning i Rogaland har LA-MRSA-smitte. Disse gule stafylokokkene er motstandsdyktige mot antibiotika, og kan smitte mellom mennesker og dyr. Dyra blir ikke sjuke, men smitten kan være alvorlig for mennesker. Når grisene nå slaktes, er det for å hindre smitte til mennesker.

Sanering for folkehelsa

LA-MRSA er ingen dyresykdom. Næringa er med på saneringen for å unngå at bakterien smitter videre til mennesker. I sommer kom regjeringa med ny forskrift om kompensasjon for produksjonstap når svinebesetninger blir sanert ved LA-MRSA-smitte. Forskriften slår fast at målet er å sikre folkehelsen. I forskriften har ikke Regjeringa tatt til følge næringas høringsuttalelser om å øke erstatningsbeløpene.

Lars Petter Bartnes mener erstatning til bønder som rammes av LA-MRSA må heves.- For å lykkes med å holde LA-MRSA ute av norske svinehus, er vi avhengig av gode og forutsigbare erstatningsordninger for bonden som tar dette samfunnsansvaret, slår bondelagsleder Lars Petter Bartnes fast.

Landbruksnæringa vil bidra til å hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier. Derfor er det svært viktig at MRSA-erstatningen er på plass. I høringsrunden var Bondelaget tydelig på at bonden må få erstatning for tapt produksjon fra den dagen det blir fattet vedtak om sanering. Nå er satsene for erstatning beregnet ut fra at bonden selv skal dekke produksjonstapet de første 12 månedene.

- Slik erstatningsordningen er utformet nå, vil den bare dekke en liten andel av det reelle produksjonstapet ved sanering. Erstatningsbeløpene må heves når statsbudsjettet for 2016 legges, sier Bartnes.

Råd om smittebeskyttelse til svineprodusenter 

Informasjon om testing for MRSA av personer i kontakt med svinebesetninger

Spørsmål og svar om MRSA hos Folkehelseinstituttet

 

 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere