For lav MRSA-erstatning

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bøndene som slakter griser smittet med MRSA, gjør dette for å hindre smitte til folk. Da må samfunnet ta kostnaden.

Foto: Frida Meyer

Denne uka ble det klart at griser i en formeringsbesetning i Rogaland har LA-MRSA-smitte. Disse gule stafylokokkene er motstandsdyktige mot antibiotika, og kan smitte mellom mennesker og dyr. Dyra blir ikke sjuke, men smitten kan være alvorlig for mennesker. Når grisene nå slaktes, er det for å hindre smitte til mennesker.

Sanering for folkehelsa

LA-MRSA er ingen dyresykdom. Næringa er med på saneringen for å unngå at bakterien smitter videre til mennesker. I sommer kom regjeringa med ny forskrift om kompensasjon for produksjonstap når svinebesetninger blir sanert ved LA-MRSA-smitte. Forskriften slår fast at målet er å sikre folkehelsen. I forskriften har ikke Regjeringa tatt til følge næringas høringsuttalelser om å øke erstatningsbeløpene.

Lars Petter Bartnes mener erstatning til bønder som rammes av LA-MRSA må heves.- For å lykkes med å holde LA-MRSA ute av norske svinehus, er vi avhengig av gode og forutsigbare erstatningsordninger for bonden som tar dette samfunnsansvaret, slår bondelagsleder Lars Petter Bartnes fast.

Landbruksnæringa vil bidra til å hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier. Derfor er det svært viktig at MRSA-erstatningen er på plass. I høringsrunden var Bondelaget tydelig på at bonden må få erstatning for tapt produksjon fra den dagen det blir fattet vedtak om sanering. Nå er satsene for erstatning beregnet ut fra at bonden selv skal dekke produksjonstapet de første 12 månedene.

- Slik erstatningsordningen er utformet nå, vil den bare dekke en liten andel av det reelle produksjonstapet ved sanering. Erstatningsbeløpene må heves når statsbudsjettet for 2016 legges, sier Bartnes.

Råd om smittebeskyttelse til svineprodusenter 

Informasjon om testing for MRSA av personer i kontakt med svinebesetninger

Spørsmål og svar om MRSA hos Folkehelseinstituttet

 

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere