For eit BIT-fritt Noreg

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

25 organisasjoner deltek i kampanjen for Norge fritt for bilaterale investeringsavtalar.

I panelet sat Ole Kristian Fauchald som er professor ved UiO, Caroline Lund som er advokat i Lund & Co DA, Arvinn E. Gadgil frå SV, Nicolai Astrup frå Høgre, og Helene Bank frå Handelskampanjen. Bilaterale investeringsavtalar (BIT) er avtalar mellom land som gir rettar til selskap som investerer over landegrensene. BIT opnar for at selskap kan stille statar for retten, og dei siste åra har talet på slike saker gått i været. Selskap har fått milliarderstatning, mellom anna fordi dei har vorte påverka av miljøregulering.

Ny definisjon av ekspropriasjon

 

-BIT har bana veg for ein merkeleg rettspraksis, sa Helene Bank under lanseringa av den nye kampanjen  og forklarte korleis til dømes ekspropriasjon her vert definert på ny. - Til vanleg er ekspropriasjon noko ein snakkar om når myndigheiter må kjøpe opp jord for bygge veg der, eller likande. Men no vert det brukt om reguleringar som påverkar selskap, ved at ein definerer slike reguleringar som ein ekspropriasjon av selskapets framtidige inntekter.

Fråteke politisk handlingsrom

 

Bank meiner at BIT kan vere særleg skadeleg for land som ikkje har eit velutvikla juridisk rammeverk for å forvalte økonomisk aktivitet. - Ved at ei kvar ny regulering kan tolkast som brot på ein BIT, vert land fråteke nødvendig politisk handlingsrom til å utvikle forvaltningssystem som gjer at landet kan dra nytte av investeringar.

 

Organsiasjonane bak kampanjen BIT-fritt:

Attac Norge, AUF, Changemaker, Fagforbundet, Fellesrådet for Afrika, FIVAS, For Velferdsstaten, FORUT, Handeslkampanjen, KrFU, Latin-Amerikagruppene i Norge, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Nei til EU, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Sosial Forum, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Folkehjelp, Norsk Folkehjelps solidaritetsungdom, PRESS, RU, Spire, SU og Utviklingsfondet.

BIT-fritt på Facebook

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere