Utenriksminister Jonas Gahr Støre, her sammen med generaldirektør Pascal Lamy i WTO, innleder på folkemøtet i Hedmark, foto: WTOTemaet for folkemøtet der også Romedal og Vallset Bondelag er medarrangør,  vil være ”Mat, Makt og Politikk” med utenriksminister Jonas Gahr Støre som hovedinnleder, og Trygve Magnus Slagsvold Vedum som møteleder.

Det vil også bli holdt ett innlegg fra Hedmark Bondelag, ett fra LO Hedmark ved Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og ett fra næringsmiddelindustrien i Hedmark.

Næringsmiddelindustrien er stor her i innlandet, og det er viktig at man har fokus på å bevare, styrke og trygge den.
Den er en betydningsfull og vid næring som omfavner landbruket, industri, transport og varehandel, og det er snakk om mange tusen arbeidsplasser.

Møtet avholdes på Herredsvang i Romedal torsdag 31. Mai og starter kl 18:00.
Det vil være noe servering før møtet, og pub-kveld når møtet er avsluttet.

(Kilde: LO)