Folkeaksjon mot genmodifisert mat og fôr

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Nettverk for GMO-fri mat og fôr mobiliserer til aksjon mot godkjenning av genmodifisert mat.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, rådgiver Bell Batta Torheim i Utviklingsfondet, Bygdekvinneleder Kathrine Kleveland og leder i Norges naturvernforbund, Lars Haltbrekken, slutter alle opp om aksjonen, arkivfoto: Utviklingsfondet..Monsanto og andre agrokjemiske gigantkonsern presser på for å få enda større kontroll over verdens matproduksjon, med genmodifiserte produkter og planteverngifter som brekkstang. Patenterte GMOer gjør det dyrt eller forbudt for bønder å gjenbruke såfrø fra egen avling, samtidig som det presser fram monokulturer på bekostning av mangfoldet av nyttevekster.

– Økt bruk av sprøytemiddel har ført til at ugras har blitt motstandsdyktig mot glyfosat (veldig utbredt sprøytemiddel), slik at bønder må ta i bruk mer skadelige sprøytemidler, sier Kathrine Kleveland i Norges Bygdekvinnelag. – Storselskapene bruker GMOene til å få økt kontroll over matproduksjonen, mens det er bedre måter å takle utfordring med ugras på enn å genmodifisere planter til å tåle skadelige sprøytemidler. I Nord-Amerika, der GMO er utbredt, saksøker Monsanto bønder som de mener ikke har betalt nok for GMO-såfrøene.

Økende engasjement

I 2010 var Ommang Søndre på Stange første gård til å arrangere såfrøaksjon i Norge etter inspirasjon fra et initiativ i Sveits. Under mottoet ”La det gro uten GMO!”, stiller i år fem gårder sine jorder til disposisjon for aksjonen.

 – Flere gårdbrukere har hatt lyst til å delta, så det er et økende engasjement rundt GMO-problematikk i Norge. Men vi har ikke hatt kapasitet til å arrangere aksjon flere steder, sier Frøydis Dahlo fra Spire – Utviklingsfondets Ungdom og koordinator for årets såfrøaksjoner. Det er bred skepsis til GMO blant bønder, forbrukere og miljøvernere. - Det er ingen aktører i Norge som har sagt at de vil ha disse GMOene. Da burde det være en grei sak å avvise dem, sier Dahlo med klar oppfordring til Solhjell som ny miljøminister om å avvise GMOene som ligger på hans bord.

Løser ikke sultproblemene

Verden sulter, forteller industrien oss når de promoterer GMO. Og de har rett. Men de har likevel ennå til gode å sannsynliggjøre at GMO vil kunne løse verdens matproblemer.

 – Dagens GMOer er spydspissen i et industrielt landbruk som er storforbruker av vann, piner ut jorda og fremmer monokulturer på bekostning av biologisk mangfold, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet. - Økt bruk av skadelige sprøytemiddel er ikke et bidrag til bærekraftig utvikling. Særlig etisk er det heller ikke å godkjenne import av produkt det er så skadelig å produsere at vi ikke tillater produksjonen i Norge, fortsetter Torheim – Disse GMOene oppfyller derfor ikke kriteriene i genteknologiloven.

Mangfold viktig

For en bærekraftig matframtid er det viktig med et mangfold av planter i bondens åker. Dette blir i år synliggjort med at flere av gårdene har spesialisert seg på gamle kornsorter som har viktige egenskaper som å være spesielt ernæringsrike og å ha lavt gluteninnhold. Det vil bli holdt appeller av politikere fra både Stortinget, fylkeskommuner og ordfører, før alle som vil kan bli med å så ikke-genmodifisert såfrø for hånd mens man går i en manngard over et pløyd jorde.

Kontaktpersoner:

Frøydis Dahlo, Spire – Utviklingsfondets Ungdom, tlf. 45678205

Bell Batta Torheim, Utviklingsfondet, tlf. 41 1234 04

Kathrine Kleveland, Bygdekvinnelaget, tlf. 92825162

 

Datoer for GMO-arrangementene

19. mai: Ommang Sødre i Løten

20. maiHolli Mølle i Spydeberg

Arstun, Gan, Akershus

Alm Østre, Stange, Hedemark

2. juni - Aschim Mølle, Brandbu, Oppland

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere