Folk på Bondetinget

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Korleis har du det på Bondetinget? Vi spurde fem av dei som er til stades i salen.

Line Henriette Hjelmdal, landbrukspolitisk talskvinne i KrF og gjest på årsmøtet:

Det har vore kjekt å lytte til dei mange spennande innlegga i generaldebatten på Bondetinget. Eg er spesielt glad for at så mange i innlegga sine sett fokus på jordvern og kompetanseheving i landbruket.
Har du lært noko?
Eg merka meg Nils T. Bjørke sine fem råd til god bondehelse. Dei tar eg med meg vidare.

  

Alf Eivind Myren, utsending frå Aust-Agder:

Det er andre gongen eg er på Bondetinget, og det er veldig interessant å vere her. Eg er med på dette for å lære mest muleg. Folk er så utruleg flinke til å få sagt det dei meiner i generaldebatten. Eg er imponert!

 

Mathilde Dæhlin, utsending frå Norges Bygdeungdomslag

Det er første gong eg er på Bondetinget, og det er både spennande og lærerikt. Eg er veldig glad for at det er så mange som nyttar taletida si til å snakke om rekruttering og kompetansekrav. Dette er viktige saker for Norges Bygdeungdomslag, og eg håpar Norges Bondelag vil jobbe vidare med desse sakene.
No ser eg fram til resten av generaldebatten, til middagen i kveld og til morgondagen.

Sven Reimer Anderssen, utsending frå Finnmark:

Eg har det eigentleg veldig bra her på Bondetinget. Her er det mange gode kollegaer og kjentfolk, og det er kjekt å treffe dei. Vi er samstemte og har dei same interessane.
Kva synst du om stemninga her?
Det er litt anspent når det gjeld det politiske, men elles opplever eg at det er stort engasjement og mykje optimisme her. Høgdepunktet så langt er leiaren sin tale til årsmøtet.

Synne Vahl Rogn, avtroppande styremedlem i Norges Bondelag:

 Det er veldig bra å vere her, men også litt rart sidan det er min siste dag som styremedlem i Norges Bondelag.  Eg er glad for det enorme engasjementet og breidda i innlegga. Og så er det kjekt å sjå så mange unge, taleføre delegatar. Vi har ein god miks av erfaring og pågangsmot på dette Bondetinget.

Sjå fleire bilete frå Bondetinget på Facebook.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere