Følg seminar fra Arendalsuka

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbrukets og skogbrukets bidrag til det grønne skiftet er tema under et fagseminar i Arendal på fredag. Du kan følge det direkte her.

Kvinner i Skogbruket, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norske Felleskjøp og Zero arrangerer et fagseminar med politisk debatt i Arendal fredag, i forbindelse med Arendalsuka. Seminaret begynner klokka 12.00 og du kan følge det direkte i nett-tv.

Programmet for seminaret er to-delt.

Del 1: Hvordan bruke skogens ressurser best i klimakampen

Programledere: Operasanger Jens Olai Justvik og Mari Sand Austigard, Kvinner i Skogbruket

12.00 – 12.05
 Åpning av seminaret ved Merete Larsmon, styreleder i Kvinner i Skogbruket

12.05 – 12.25
Hva vet vi om skogens klimabidrag og hvordan brukes skogens ressurser best i klimakampen? Fakta om skog og klima ved Audun Rosland, avd.dir i Miljødirektoratet

12.25 – 12.35
Alt som kan lages av olje, kan lages av tre ved Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero

12.35 – 12.45
Å bygge med tre, en fornyet ide? ved Forretningsutvikler Per-Inge Heen i Veidekke

12.45 – 12.55
Karbonnøytrale smelteverk – kan skogen bidra? ved adm. dir. Helge Aasen, Elkem

12.55 – 13.25
 Debatt: Hvordan bidrar industrien til det grønne skiftet? Hva trengs av rammebetingelser? Forskjellige bruksområder for skogens ressurser.
 
Else-May Botten, Møre og Romsdal/Arbeiderpartiet, medlem i næringskomiteen
Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og leder i energi- og miljøkomiteen
Ingunn Foss, Vest-Agder/Høyre, medlem av næringskomiteen
Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet
Erik Lahnstein, adm.dir i Norges Skogeierforbund
•Merete Larsmoen, styreleder i Kvinner i Skogbruket
•Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero er debattleder
 

13.25 – 13.30
Oppsummering v/Olav A. Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund

13.30 – 14.00
Mat og mingling
 

Del 2: Verdiskapingspotensialet i jord og skog og viljen til investeringer i ny industri

Ordstyrer og debattleder: Kåre Gunnar Fløystad, Zero

14.00 – 14.10
Verdiskapingspotensialet i jord og skog - Grønn verdiskaping. Jordbrukets bidrag i bioøkonomien ved Ola Hedstein, adm.dir Norsk Landbrukssamvirke

14.10 – 14.25
Uten velfungerende lokalsamfunn - ingen næringsutvikling og verdifordeling ved Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

14.25 – 14.40
Hav og skog som fôrressurser til økt matproduksjon på norske ressurser.  Muligheter gjennom utvikling og industrialisering ved Knut Røflo, styreleder i Foods of Norway

14.45 – 15.00
Er det vilje og risikokapital i Norge til å investere i det grønne skiftet?  Investeringer i dag og i framtida ved Elisabet Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1

15.00 – 15.15
Bonden som langsiktig investor gjennom samvirke. Hva kan bonden og samvirket bidra med? Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri/Norske Felleskjøp

15.20 – 16.00
Debatt med paneldeltakere:
Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og leder i energi- og miljøkomiteen
Ingunn Foss, Vest-Agder/Høyre, medlem av næringskomiteen
Odd Omland, Vest-Agder/Arbeiderpartiet, medlem av næringskomiteen
Geir Pollestad, Rogaland/Senterpartiet, leder i næringskomiteen
Ola Hedstein, adm.dir Norsk Landbrukssamvirke
Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag
Knut Røflo, styreleder i Foods of Norway og adm.dir i Felleskjøpet fôrutvikling
Elisabet Holvik, sjeføkonom Sparebank 1
Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri og Norske Felleskjøp
 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere