Kvinner i Skogbruket, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norske Felleskjøp og Zero arrangerer et fagseminar med politisk debatt i Arendal fredag, i forbindelse med Arendalsuka. Seminaret begynner klokka 12.00 og du kan følge det direkte i nett-tv.

Programmet for seminaret er to-delt.

Del 1: Hvordan bruke skogens ressurser best i klimakampen

Programledere: Operasanger Jens Olai Justvik og Mari Sand Austigard, Kvinner i Skogbruket

12.00 – 12.05
 Åpning av seminaret ved Merete Larsmon, styreleder i Kvinner i Skogbruket

12.05 – 12.25
Hva vet vi om skogens klimabidrag og hvordan brukes skogens ressurser best i klimakampen? Fakta om skog og klima ved Audun Rosland, avd.dir i Miljødirektoratet

12.25 – 12.35
Alt som kan lages av olje, kan lages av tre ved Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero

12.35 – 12.45
Å bygge med tre, en fornyet ide? ved Forretningsutvikler Per-Inge Heen i Veidekke

12.45 – 12.55
Karbonnøytrale smelteverk – kan skogen bidra? ved adm. dir. Helge Aasen, Elkem

12.55 – 13.25
 Debatt: Hvordan bidrar industrien til det grønne skiftet? Hva trengs av rammebetingelser? Forskjellige bruksområder for skogens ressurser.
 
Else-May Botten, Møre og Romsdal/Arbeiderpartiet, medlem i næringskomiteen
Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og leder i energi- og miljøkomiteen
Ingunn Foss, Vest-Agder/Høyre, medlem av næringskomiteen
Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet
Erik Lahnstein, adm.dir i Norges Skogeierforbund
•Merete Larsmoen, styreleder i Kvinner i Skogbruket
•Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero er debattleder
 

13.25 – 13.30
Oppsummering v/Olav A. Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund

13.30 – 14.00
Mat og mingling
 

Del 2: Verdiskapingspotensialet i jord og skog og viljen til investeringer i ny industri

Ordstyrer og debattleder: Kåre Gunnar Fløystad, Zero

14.00 – 14.10
Verdiskapingspotensialet i jord og skog - Grønn verdiskaping. Jordbrukets bidrag i bioøkonomien ved Ola Hedstein, adm.dir Norsk Landbrukssamvirke

14.10 – 14.25
Uten velfungerende lokalsamfunn - ingen næringsutvikling og verdifordeling ved Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

14.25 – 14.40
Hav og skog som fôrressurser til økt matproduksjon på norske ressurser.  Muligheter gjennom utvikling og industrialisering ved Knut Røflo, styreleder i Foods of Norway

14.45 – 15.00
Er det vilje og risikokapital i Norge til å investere i det grønne skiftet?  Investeringer i dag og i framtida ved Elisabet Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1

15.00 – 15.15
Bonden som langsiktig investor gjennom samvirke. Hva kan bonden og samvirket bidra med? Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri/Norske Felleskjøp

15.20 – 16.00
Debatt med paneldeltakere:
Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og leder i energi- og miljøkomiteen
Ingunn Foss, Vest-Agder/Høyre, medlem av næringskomiteen
Odd Omland, Vest-Agder/Arbeiderpartiet, medlem av næringskomiteen
Geir Pollestad, Rogaland/Senterpartiet, leder i næringskomiteen
Ola Hedstein, adm.dir Norsk Landbrukssamvirke
Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag
Knut Røflo, styreleder i Foods of Norway og adm.dir i Felleskjøpet fôrutvikling
Elisabet Holvik, sjeføkonom Sparebank 1
Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri og Norske Felleskjøp