Følg oss i sosiale medier!

Publisert 15.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget opplever et massivt trøkk i sosiale medier. Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram.

Vi i Bondelaget er både rørt og oppildnet av støtten i folket etter bruddet i jordbruksforhandlingene. I tillegg tilrekordrask medlemvekst er aktiviteten høy på sosiale medier. Vi opplever en enorm respons på enkelte poster som får opp mot 1000 likes og hundrevis av delinger. Siden bruddet har Bondelaget om lag fått 2000 nye følgere på Facebook

#norskmatjatakk og #norgetrengerbonden går igjen som hashtags.

Du kan følge Bondelaget på:


-  Det er et veldig høyt aktivitetsnivå i sosiale medier nå. Jeg har aldri sett makan. Vi har også merket oss at omdømmeeksperter gir Bondelaget skryt vår håndtering og synlighet. Dette utvilsomt takket være engasjementet  Bondelaget og befolkningen har for norsk matproduksjon og levende bygder, sier assisterende kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Ragna Kronstad.

- Store verdier på spill

Norges Bondelag har brutt forhandlingene og bøndene har satt i gang aksjoner for bærekraftige endringer og et landbruk som tar i bruk norske gras, -korn- og beiteressurser. Bondelaget ønsker et klimasmart landbruk og et levende landskap.

Det er noen som kritiske til aksjonene..

- Det betyr bare at vi må bli enda bedre til å fortelle hvorfor vi trenger å holde våre jordbruksområder i hevd, sørge for at maten vi spiser lages på en klimavennlig måte og sikre oss mot svikt i matoforsyninger og konflikter internasjonalt, sier Kronstad.

- Vi tror dette må gjøre inntrykk på politikere at bønder i hele landet sier fra at vi ikke vil ha det landbruket staten legger opp til i sitt tilbud. Jeg håper enda flere er flinke til å ta bilder som understreker hvilke verdier som står på spill og også aktivt deler på linker og bilder som understreker hva slags landbruk vi vil ha, sier hun.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere