Følg kornkonferansen direkte her

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Vi sender direkte fra klokken 9.30.

Temaene fra årets Kornkonferansen er jordbruksmeldinga som ble presentert før jul og behovet for å redusere klimaavtrykket fra næringa. Stedet er Oslo Kongressenter og du kan følge konferansen i videovinduet under fra klokken 9.30. 

 

Kornkonferansen 2017

9.00-15:30 onsdag 18. januar 2017 

Norges Bondelag og Norske Felleskjøp arrangerer Kornkonferansen 2017.

Del 1: Ny jordbruksmelding

09:30  Velkommen v/ Anne Jødahl Skuterud, leder i Norske Felleskjøp

09:45  Ny jordbruksmelding- ny kurs v/ Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag

10:15  Hvor står Stortinget? Debatt og spørsmål

  •   Ordstyrer: Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen
  •   Ingunn Foss, Høyre
  •   Fremskrittspartiet
  •   Pål Farstad, Venstre
  •   Line Henriette Hjemdal, Kristelig Folkeparti
  •   Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet
  •   Knut Storberget, Arbeiderpartiet
  •   Harald Moskvil, Miljøpartiet De Grønne
  •   Torgeir Knag Fylkesnes, Sosialistisk Venstreparti

12:00  Lunsj

Del 2: Større krav til redusert klimaavtrykk

Ordstyrer: Lars Fredrik Stuve, direktør Norske Felleskjøp

13:00 Forbrukertrender, hva bør kornbonden bry seg om? v/ Jan Erik Eikeland, Norgesmøllene

13:15 Hvilke krav kan kornbonden få av de som er opptatt av miljøet? v/ Ingrid Sjoldvær, Leder Natur og Ungdom

13:30 Klima og avling- strategier for vinn vinn v/ Bernt Hoel, Yara

13:45 Hva kan leverandøren gjøre for å redusere klimagassutslippet? v/ John Arne Ulvan, konsernsjef Felleskjøpet Agri

14:00 Hvordan kan klimaråd på gårdsnivå hjelpe bonden? v/ Kristen Bartnes, direktør Norsk landbruksrådgiving

14:15 Pause

14:35 Norsvin sin visjon om 100% Norsk svinefôr v/ Olav Eik-Nes, administrerende direktør Norsvin Sa

14:50 Blir det mer norsk korn om svinefôret blir 100% norsk? v/ Trude Ulven, Felleskjøpet Agri

15:05 Havre på nye måter v/ Bernt Solbakken, Norgesmøllene

15:20 Oppsummering v/ Lars Fredrik Stuve, direktør Norske Felleskjøp

15:30 Vel hjem!

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere