Hver sommer og høst er det mange bønder som må stå på dag og natt for å få inn avlingene - når avlingene er modne og når været tillater det. Folk flest merker dette ved at det er mer traktorer og treskere på både veier og ute på jordene, men de færreste har muligheten til å følge dette fra traktorsetet. 

Harald Lie, nestleder i Vestfold Bondelag og aktiv bonde, har satt sammen noen bilder og film fra andreslåtten i år, som han nå har delt med oss alle på YouTube. Den er verdt å se og gir litt innblikk i hans og mange bønders hverdag i slåtten.

Her finner du videoen med andreslåtten på Tufte