Følg Bondetinget direkte

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Fra onsdag klokka 08.30 kan du følge årsmøtet i Norges Bondelag direkte her.

Sendinga fungerer ikke i Internet Explorer i eldre versjoner av Windows. Sendinga fungerer i Chrome, som du kan laste ned her.  

Program dag 2: 

Program dag 1, ettermiddag:

Program etter lunsj, dag 1:

Program før lunsj dag 1:

Program onsdag 6. juni:

08.30-09.00: Åpning med kulturinnslag  
 
09.00-09.45: Tale v/Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag
 
09.45-10.00: Pause

10.00-12.00: Generaldebatt

12.00-13.00: Lunsj

13.00-13.45: Innlegg v/Jon Georg Dale, Landbruks- og matminister, etterfugt av spørsmål fra salen

13.45-14.30: Generaldebatten fortsetter

14.30-15.00: Pause

15.00-17.30:  Generaldebatten fortsetter

17.30-18.00:  Hilsninger fra gjester til årsmøtet 

Program torsdag 7. juni 2018  

08.30-09.10: Norges Bondelags årsmelding for 2017 og Norges Bondelags konsernregnskap for 2017 

09.10-09.40: Generaldebatt, oppsummering og vedtak

09.40-10.10: Pause

10.10-12.00: Tema: Landbrukssamvirkenes rolle i matvaremarkedet

Innledning v/Christian Anton Smedshaug, daglig leder Agri Analyse 

Innledning v/Hanne Refsholt, konsernsjef Tine

Innledning v/Arne Kristian Kolberg, konsernsjef Nortura Diskusjon

 12.00-13.00: Lunsj

13.00-14.00: Valg og godtgjøringer v/Svein Stubberud, leder av Norges Bondelags valgnemnd 

14.00-14.30:  Innlegg ved Terje Breivik, nestleder i Venstre, etterfulgt av spørsmål fra salen

14.30-14.45: Pause

14.45-15.30: Innkommet sak fra Telemark Bondelag 

15.30-16.10: Rammebudsjett og kontingent for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2019

16.10-16.30: Avslutning 
 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere