Møtedeltakerne var enige om at det er viktig å ha en politikk som legger til rette for jordbruk i hele landet. Fra venstre rundt bordet: Organisasjonssjef Margrete Nøkleby i Hedmark Bondelag, leder Einar Myki i Hedmark Bondelag, Lars Opsal jr, leder i Veldre Bondelag og for felleslaget for bondelagene i Ringsaker, fylkessekretær Grethe Mikaelsen i Hedmark Ap, Gustav Grøholt, nestleder i Felleskjøpet og styremedlem i Norges Bondelag, stortingsrepresentant Tore Hagebakken (finanskomiteen), Jonas Gahr Støre, finanspolitisk talsmann for Ap og Knut Storberget, landbrukspolitisk talsmann for Ap.

Uttalelsen fra Gahr Støre falt under samtale om dagens kanaliseringspolitikk, som innebærer en geografisk produksjonsfordeling innen jordbruket i Norge. Kornproduksjon og annen spesialisert planteproduksjon foregår i de områdene som er egnet for dette. Husdyrproduksjonen, spesielt den som er basert på gras-fôr, blir fremmet i distriktene.

Høyre og Frp-regjeringen har varslet at den vil utfordre denne politikken, og ønsker å ha mer husdyr i de høyproduktive områdene med den beste matjorda. I stedet for å dyrke korn, vil regjeringen ha mer husdyr og beitebruk i disse områdene.

Organisasjonssjef Margrete Nøkleby i Hedmark Bondelag kalte Hedmark et Norge i miniatyr, og varslet at en slik endring vil få store konsekvenser i vårt fylke.

Blir det mer husdyrproduksjon i stedet for kornproduksjon på Hedmarken og i Glåmdalen, blir det vanskelig å opprettholde husdyrproduksjonen i oppover i Østerdalen og i Trysil-Engerdal-området. I disse områdene er jordbruket svært viktig, og det finnes få alternative produksjoner.

- I sum blir konsekvensen mindre jordbruk og mindre matproduksjon. Og selvsagt betydelig lavere sysselsetting og dernest distriktsbosetting, sa Nøkleby.

Ap-delegasjonen understreket betydningen av dagens produksjonsfordeling.

Delegasjonen besto av finanspolitisk talsmann Jonas Gahr Støre, landbrukspolitisk talsmann Knut Storberget, medlem i finanskomiteen Tore Hagebakken, leder i Hedmark Arbeiderparti, Bente Elin Lilleøkseth og fylkessekretær Grethe Mikaelsen.

Gahr Støre omtalte den nasjonale politikken som et fellesprosjekt.

- Det er et fellesprosjekt at landet vårt henger sammen. De som produserer mat og dyrker jord er svært viktige elementer i dette, sa Gahr Støre.


Myki serverte lekre og svært smaksrike snitter fra Møystad gård, alle med råvarer og produkter fra Løten. På første fatet: Spekesinke fra Bakken Øvre med pultostkrem fra Bekkenga Søndre/Harry Dale.

Fylkesleder Einar Myki tok et oppgjør med ensidig fokus på maksimal utnyttelse av mjølkeroboter og maskiner.

- Vi må ikke glemme at grunnlaget for det vi holder på med er fotosyntesen. Jordbruket er lagt opp slik som den er for at vi skal greie å dyrke mest mulig mat. Derfor bruker vi dalstrøk og fjellstrøk til gras, og har husdyr i disse områdene, og dyrker korn der hvor vi kan dyrke korn. Uttalelsene til Høyres landbrukspolitiske talsmann Ove Trellevik om at norsk kornproduksjon er for en parentes å regne, bekymrer meg. Jeg velger enn så lenge å håpe og tro at dette ikke er Høyres offisielle mening, sa Myki, før organisasjonssjef Nøkleby la til:

- Tenk at vi brått nå har kommet dit hen at vi må diskutere dette helt grunnleggende i jordbrukspolitikken; jeg hadde neimen ikke trodd at vi skulle få en regjering som ville rokke ved noe så betydningfullt og velfungerende, sa Margrete Nøkleby.

Gustav Grøholt fra Løten, svineprodusent, nestleder i Felleskjøpet og styremedlem i Norges Bondelag, kommenterte regjeringens standpunkt om å frigjøre landbrukspolitikken fra distriktspolitikken slik:

- Det er det samme som å si at vi ikke skal ha noen distriktspolitikk i Norge. Landbruket er den eneste løsningen for å drive distriktspolitikk! sa Grøholt.

Et annet viktig tema på møtet var vårens jordbruksforhandlinger.

Fylkesleder Einar Myki understreker at Bondelaget vil bruke sin energi på at det skal bli enighet med Staten om en avtale til våren. Men dersom det likevel ikke skulle bli tilfelle, og det altså blir et brudd, er det av avgjørende betydning hvordan Stortinget vil forholde seg. Når Stortinget skal ta stilling i kjølvannet av et brudd, har det tradisjonelt vært kutyme at Stortinget har gått inn for Statens opprinnelige tilbud. Knut Storberget har uttalt seg i retning av at dette ikke nødvendigvis vil være gjeldende for Aps del i år.

Storberget gjentok dette i tydelige ordelag hos Myki:

- Det er en selvfølgelighet at det ikke skal gå automatikk i at Stortinget går inn for Statens opprinnelige tilbud ved brudd i forhandlingene. Og det gjelder ikke minst nå, når vi har to partier i regjerning som vi vet har partiprogrammer som går inn for store kutt i jordbruksstøtten. Å gi carte blanche til en blå-blå regjering er helt umulig for meg og Ap, sa Storberget, med tilslutning fra Jonas Gahr Støre:

- Jeg står inne for alt det denne mannen sier, sa Gahr Støre med et smil til Storberget, før han utdypet til NRK:

- Det er ikke automatikk i at vi vil gå for regjeringens tilbud. Vi må ta stilling til det innholdet som ligger på bordet, om det er godt for utvikling av norsk landbruk. Vi må se på de viktige interessene som ligger i at vi har et sterkt og godt landbruk, med god matproduksjon, sa Gahr Støre til NRK.


Knut Storberget har vært svært aktiv innen landbrukspolitikken de siste månedene.

Storberget understreket videre at han vil følge regjeringen nøye innen konsesjons- og prisreguleringspolitikk.

Jordvern er også et viktig tema, med grelle eksempler i Østfold (Ikea-utbygging) og Trondheim (boligutbygging). Jonas Gahr Støre var tydelig på at Ikea i stedet kunne bygd på berggrunn i samme område.

Lars Opsal jr, leder i Veldre Bondelag og for felleslaget for bondelagene i Ringsaker, sa at han også er spent på hva som vil skje rundt Ikea i Ringsaker.

- Ikea-tomta er ok, men jeg tror det er mye annen næringsvirksomhet som vil ønske seg til jordbruksområdene som ligger rundt Ikea-tomta, sa Opsal.


Etter møtet ønsket Jonas Gahr Støre å få tatt en selfie foran Einar Mykis traktor. For oss blir dette en felfie: Mens en selfie er et bilde man har tatt av seg selv og lagt ut på sosiale medier, er en felfie en farmers selfie. Har gått som en farsott de siste par dagene!