Flotte seertall for Det norske Måltid 2012

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Det Norske Måltid 2012 hadde et snitt på 443.000 seere. - Det er flott at programmer om norsk mat når slike tall.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og Bondelagets andre nestleder, Brita Skallerud under finalen på Det Norske Måltid 2012 i Stavanger, foto: Guro BjørnstadDet sier andre nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, som deltok under finalen i Det Norske Måltid 2012 i Stavanger. - Norske matprodusenter har all grunn til å være stolte av de fantastiske råvarene fra landbruket i Norge, og produktene som blir utviklet med utgangspunkt i disse råvarene.

TV 2 anser et snitt på 443.000 seere som svært gode seertall. Markedsandelen var opp mot 40 % på sitt beste.-  Dette viser at Det Norske Måltid 2012 har vært en suksess. Gjennom TV-serien når man bredt ut til det norske folk med kunnskap om norsk matkultur, sier prosjektleder Harald Osa.

Seertall og markedsandel

Det Norske Måltids regionprogrammer 2012 fikk sendetiden 22.45 på søndager. I snitt hadde programmene 443.000 seere. Seertallene tolkes som svært gode på denne type program.

Seertallene er som følger:

Program 1:

Visning 25.11 320.000 Markedsandel 32%

Visning 01.01 121.000

Totalt 441.000

Program 2:

Visning 02.12 324.000 Markedsandel 34,3%

Visning 02.01 169.000

Totalt 493.000

Program 3:

Visning 09.12 361.000 Markedsandel 35,7%

Visning 03.01 148.000

Totalt 509.000

Program 4:

Visning 16.12 428.000 Markedsandel 38,3 %

Visning 04.01 121.000

Totalt 549.000

Program 5:

Visning 23.12 115.000 Markedsandel 6,3%

Visning 05.01 191.000

Totalt 306.000

Finalen:

Visning 06.01 306.000 Markedsandel 18,5%

Visning 12.01 55.000

Totalt 361.000

Gjennomsnitt seertall totalt: 443. 000

Kilde: Det Norske Måltid

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere