- Det er gledelig at flere ønsker å være medlem av bondelaget, dette er et resultat av organisasjonens langsiktige jobbing for medlemmenes interesser, sier lederen for de 63 500 medlemmene Lars Petter Bartnes.  -  At Bondelaget trekker til seg flere medlemmer, tyder på at vi er relevante for mange.

Lars Petter Bartnes.

- Våre medlemmer produserer trygg mat over hele landet. Våre medlemmer er også de som støtter opp om norsk landbruk ved å velge norsk mat i butikken. Jeg er utrolig glad for å ha så mange medlemmer i ryggen, sier Bartnes.

Norges Bondelag er den ledende organisasjonen for bønder og andre med hjerte for norsk matproduksjon. Vi har 515 lokallag landet over. Bondelaget jobber for å øke matproduksjonen på norske ressurser, og å bedre vilkårene for landbruket.

Her kan du melde deg inn i Bondelaget.

Medlemstallet i bondelaget har økt de siste årene, og laget har en netto tilvekst på mer enn 400 medlemmer siden årsskiftet. Ekstra mange meldte seg inn i november, da verving stod på agendaen i hele organisasjonen.

Det er personlige medlemmer som bidrar til økningen, men andelen av bønder og grunneiere som er medlem i bondelaget, øker også.