Flere unge velger landbruk

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Søking til høyere landbruksutdanning øker

 

Nye tall fra Samordna opptak viser at flere unge vil ta landbruksrelatert høyere utdanning. Søknadstallene til landbruksfag er 14 prosent høyere enn året før, og 460 studenter har landbruksfag som første valg, skriver regjeringen.no

- Det er veldig gledelig å se at flere unge nå velger seg en framtid i næringa.  Både i Norge og globalt blir matproduksjon bare viktigere framover. Når vi skal utnytte framtidens muligheter trenger vi flere motiverte og dyktige personer med kunnskap om landbruk, sier 1.nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) opplever en økning i antallet studenter med landbruksfag som første valg på 21 prosent. Søkingen til husdyrvitenskap alene øker med hele 60 prosent.  Utviklingen i førstevalgssøkere til landbruksfagene er også positiv ved andre utdanningsinstitusjoner rundt om i landet. Ved Nord Universitetet øker søkingen med 18 prosent og Høgskolen Innlandet opplever en økning på fem prosent sammenlignet med i fjor.

Økt interesse for grønne utdanninger

I følge regjeringen.no øker også søkingen til andre grønne utdanninger. Rekrutteringen til matvitenskap, biologi, bioteknologi, fornybar energi og økologi og naturforvaltning øker med 11 prosent fra 323 til 357 førstegangssøkere.

– Alt dette er med på å leggje eit godt grunnlag for at landbruksnæringa framover kan få naudsynt kompetanse, og det vil også bidra til å sikre overgangen til ein biobasert økonomi, sier landbruksminister Jon Georg Dale til regjeringens nettsider.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere