Flere unge velger landbruk

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Søking til høyere landbruksutdanning øker

 

Nye tall fra Samordna opptak viser at flere unge vil ta landbruksrelatert høyere utdanning. Søknadstallene til landbruksfag er 14 prosent høyere enn året før, og 460 studenter har landbruksfag som første valg, skriver regjeringen.no

- Det er veldig gledelig å se at flere unge nå velger seg en framtid i næringa.  Både i Norge og globalt blir matproduksjon bare viktigere framover. Når vi skal utnytte framtidens muligheter trenger vi flere motiverte og dyktige personer med kunnskap om landbruk, sier 1.nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) opplever en økning i antallet studenter med landbruksfag som første valg på 21 prosent. Søkingen til husdyrvitenskap alene øker med hele 60 prosent.  Utviklingen i førstevalgssøkere til landbruksfagene er også positiv ved andre utdanningsinstitusjoner rundt om i landet. Ved Nord Universitetet øker søkingen med 18 prosent og Høgskolen Innlandet opplever en økning på fem prosent sammenlignet med i fjor.

Økt interesse for grønne utdanninger

I følge regjeringen.no øker også søkingen til andre grønne utdanninger. Rekrutteringen til matvitenskap, biologi, bioteknologi, fornybar energi og økologi og naturforvaltning øker med 11 prosent fra 323 til 357 førstegangssøkere.

– Alt dette er med på å leggje eit godt grunnlag for at landbruksnæringa framover kan få naudsynt kompetanse, og det vil også bidra til å sikre overgangen til ein biobasert økonomi, sier landbruksminister Jon Georg Dale til regjeringens nettsider.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere