Flere unge velger landbruk

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Søking til høyere landbruksutdanning øker

 

Nye tall fra Samordna opptak viser at flere unge vil ta landbruksrelatert høyere utdanning. Søknadstallene til landbruksfag er 14 prosent høyere enn året før, og 460 studenter har landbruksfag som første valg, skriver regjeringen.no

- Det er veldig gledelig å se at flere unge nå velger seg en framtid i næringa.  Både i Norge og globalt blir matproduksjon bare viktigere framover. Når vi skal utnytte framtidens muligheter trenger vi flere motiverte og dyktige personer med kunnskap om landbruk, sier 1.nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) opplever en økning i antallet studenter med landbruksfag som første valg på 21 prosent. Søkingen til husdyrvitenskap alene øker med hele 60 prosent.  Utviklingen i førstevalgssøkere til landbruksfagene er også positiv ved andre utdanningsinstitusjoner rundt om i landet. Ved Nord Universitetet øker søkingen med 18 prosent og Høgskolen Innlandet opplever en økning på fem prosent sammenlignet med i fjor.

Økt interesse for grønne utdanninger

I følge regjeringen.no øker også søkingen til andre grønne utdanninger. Rekrutteringen til matvitenskap, biologi, bioteknologi, fornybar energi og økologi og naturforvaltning øker med 11 prosent fra 323 til 357 førstegangssøkere.

– Alt dette er med på å leggje eit godt grunnlag for at landbruksnæringa framover kan få naudsynt kompetanse, og det vil også bidra til å sikre overgangen til ein biobasert økonomi, sier landbruksminister Jon Georg Dale til regjeringens nettsider.

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere