Flere med i Alliansen for norsk privat eierskap

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Alliansen for norsk privat eierskap jobber for å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital. Nå er de 11.

Illustrasjonsfoto: Odd Mehus.-Avvikles formuesskatten på arbeidende kapital, vil midlene som i dag inndras i skatt styrke bedriftene og verdiskapingen. Dette gjør bedriftene mer robuste og gir dem større anledning til å investere. Det gir i neste runde økt innovasjon og økt sysselsetting i mange bedrifter. Det gir i neste runde økte skatteinntekter for det offentlige på andre områder, heter det i en brosjyre Alliansen for norsk privat eierskap har utarbeidet.

Medlemmene i Alliansen

Alliansen ble dannet i 2008, og de 11 næringsorganisasjonene som inngår i alliansen er NHO, Virke, Bedriftsforbundet, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Fiskarlag, Norges Rederiforbund, Norges Lastebileierforbund, NARF og Maskinentreprenørenes Forbund.

Må ta opp lån

Formuesskatten tar ikke hensyn til skatteevne. Den inndrives uavhengig av resultatet til bedriften. Spesielt kan skatt på arbeidende kapital være tung  å bære når bedriften går med underskudd. - En underskuddsbedrift blir mindre robust når det må betales utbytte for å finansiere formuesskatten. I vanskelige tider er det heller ikke alle som er i posisjon til å ta ut utbytte. Spørreundersøkelsen blant medlemsbedrifter i Alliansen viser at så mange som 1 av 20 næringsdrivende må ta opp personlige lån for å finansiere formuesskatten, heter det i brosjyren fra Alliansen.

Arbeidende kapital

..er den kapital som investeres i bedriftene. Formuesskatten som pålegges arbeidende kapital er ikke en skatt som tar utgangspunkt i verdiene en bedrift skaper, men bare i kapitalen som er investert i næringsvirksomheten

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere