Illustrasjonsfoto: Odd Mehus.-Avvikles formuesskatten på arbeidende kapital, vil midlene som i dag inndras i skatt styrke bedriftene og verdiskapingen. Dette gjør bedriftene mer robuste og gir dem større anledning til å investere. Det gir i neste runde økt innovasjon og økt sysselsetting i mange bedrifter. Det gir i neste runde økte skatteinntekter for det offentlige på andre områder, heter det i en brosjyre Alliansen for norsk privat eierskap har utarbeidet.

Medlemmene i Alliansen

Alliansen ble dannet i 2008, og de 11 næringsorganisasjonene som inngår i alliansen er NHO, Virke, Bedriftsforbundet, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Fiskarlag, Norges Rederiforbund, Norges Lastebileierforbund, NARF og Maskinentreprenørenes Forbund.

Må ta opp lån

Formuesskatten tar ikke hensyn til skatteevne. Den inndrives uavhengig av resultatet til bedriften. Spesielt kan skatt på arbeidende kapital være tung  å bære når bedriften går med underskudd. - En underskuddsbedrift blir mindre robust når det må betales utbytte for å finansiere formuesskatten. I vanskelige tider er det heller ikke alle som er i posisjon til å ta ut utbytte. Spørreundersøkelsen blant medlemsbedrifter i Alliansen viser at så mange som 1 av 20 næringsdrivende må ta opp personlige lån for å finansiere formuesskatten, heter det i brosjyren fra Alliansen.

Arbeidende kapital

..er den kapital som investeres i bedriftene. Formuesskatten som pålegges arbeidende kapital er ikke en skatt som tar utgangspunkt i verdiene en bedrift skaper, men bare i kapitalen som er investert i næringsvirksomheten