Fleire vil ta grøne utdanningar

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

NMBU Foto: GIsle Bjørneby

Søkjartala til høgare utdanning viser at fleire vil ta grøne utdanningar.

Søkjartala til høgare utdanning vart offentleggjort denne veka av Samordna Opptak som samordna alle opptak til grunnutdanningane ved universitet og høgskolar i Noreg. 

Også i år går talet på søkjarar til grøne fag i høgare utdanning opp. Ifølgje Landbruks- og matdepartementet er det for landbruksfag, veterinærstudie og andre grøne utdanningar ein samla auke i søkjartala på 8,2 prosent frå 2017 til 2018. Bryt du ned tala på enkeltfag er det ein nedgang på søkjartalet til plantevitskap og husdyrfag, medan agronomstudiet, skogfag og husdyrfag, velferd og produksjon aukar. Det same gjer talet på søkjarar til veteinærfaga.

Søkjartala blir rekna etter kor mange som har eit fag som førsteval. Det har også blitt fleire studieplassar totalt innanfor dei grøne utdanningane i år.

Det totale talet på søkjarar til høgare utdanning har auka med 4,7 prosent i denne perioden. 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere