Fleire vil ta grøne utdanningar

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

NMBU Foto: GIsle Bjørneby

Søkjartala til høgare utdanning viser at fleire vil ta grøne utdanningar.

Søkjartala til høgare utdanning vart offentleggjort denne veka av Samordna Opptak som samordna alle opptak til grunnutdanningane ved universitet og høgskolar i Noreg. 

Også i år går talet på søkjarar til grøne fag i høgare utdanning opp. Ifølgje Landbruks- og matdepartementet er det for landbruksfag, veterinærstudie og andre grøne utdanningar ein samla auke i søkjartala på 8,2 prosent frå 2017 til 2018. Bryt du ned tala på enkeltfag er det ein nedgang på søkjartalet til plantevitskap og husdyrfag, medan agronomstudiet, skogfag og husdyrfag, velferd og produksjon aukar. Det same gjer talet på søkjarar til veteinærfaga.

Søkjartala blir rekna etter kor mange som har eit fag som førsteval. Det har også blitt fleire studieplassar totalt innanfor dei grøne utdanningane i år.

Det totale talet på søkjarar til høgare utdanning har auka med 4,7 prosent i denne perioden. 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere