Fleire vil ta grøne utdanningar

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

NMBU Foto: GIsle Bjørneby

Søkjartala til høgare utdanning viser at fleire vil ta grøne utdanningar.

Søkjartala til høgare utdanning vart offentleggjort denne veka av Samordna Opptak som samordna alle opptak til grunnutdanningane ved universitet og høgskolar i Noreg. 

Også i år går talet på søkjarar til grøne fag i høgare utdanning opp. Ifølgje Landbruks- og matdepartementet er det for landbruksfag, veterinærstudie og andre grøne utdanningar ein samla auke i søkjartala på 8,2 prosent frå 2017 til 2018. Bryt du ned tala på enkeltfag er det ein nedgang på søkjartalet til plantevitskap og husdyrfag, medan agronomstudiet, skogfag og husdyrfag, velferd og produksjon aukar. Det same gjer talet på søkjarar til veteinærfaga.

Søkjartala blir rekna etter kor mange som har eit fag som førsteval. Det har også blitt fleire studieplassar totalt innanfor dei grøne utdanningane i år.

Det totale talet på søkjarar til høgare utdanning har auka med 4,7 prosent i denne perioden. 

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere