Fjorgvin danser for matjorda

Publisert 03.05.2013
  • Tips en venn om denne siden

Er det moralsk forsvarlig at et land som Norge gjør seg ytterligere avhengig av mat fra andre land?

Fjorgvin, foto: Elin Osjord.Norges matjord forsvinner til næringslivet og andre økonomiske interesser. Er det moralsk forsvarlig at et land som Norge gjør seg ytterligere avhengig av mat fra andre land? Skal vi frata fremtidige generasjoner muligheten til å dyrke og leve av egendyrket mat?  Danseforestillingen Fjorgvinsom Kompani UT står bak, handler om jordbruket, hvordan man dyrker, arbeider, sår og høster av jordas egenskaper og menneskets totale avhengighet av dette samspillet.

Transport: Parkering: Lierbyen skole- 15 min gangavstand til Bygdetunet. Buss:169- Oslo- Tranby. Avstigning Lier El-verk. Tog: Asker deretter buss 71,72, 75 til Lier El.verk.


Medvirkende:
Silje Michaela Kvalheim, Koreografi, Ide, Utøver
Ole Aleksander Hansen, Utøver
Sigmund Hegstad, Utøver
Erik Hennum, Utøver
Ingunn Rimestad, Utøver
Caroline Skjørshammer, Utøver
Irene Theisen, Utøver
Ida Rue Timmermann, Utøver

Dato Tid Sted Billetter
11.05.2013 1900 Lier Bygdetun Billetter ved inngang  
12.05.2013 1700 Lier Bygdetun Billetter ved inngang  

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere