Fjellvettregelen når det gjelder nedbygging av matjord

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Det er ingen skam å snu, skriv Bondelagsleiar Nils T. Bjørke. På 20 år har Noreg bygt ned matjord lik 47 000 fotballbanar.

I eit innlegg på verdas matvaredag, skriv Bondelagsleiaren at Noreg har eit av dei mest hurtigveksande folketala i Europa. - Med dagens svake jordvern, vert  sjølvforsyningsgraden svekka. Me klarar ikkje lenger å oppretthalde sjølvforsyningsgraden til vår veksande befolkning. 

En viktig grunn til dette er at jordbruksarealet vert redusert, enten som følgje av gjengroing eller som følgje av nedbygging.  Gjengroing skuldast i hovudsak at det ikkje er økonomisk lønsamt å drive disse areala. Nedbygging skjer mest på areal nær byar og tettstader, gjerne til fordel for bustader, næring og vegar, skriv Bjørke i innlegget "Eit Noreg utannok mat?".

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere