Fikk blanke ark med fargestifter til

Publisert 05.06.2014
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksminister Sylvi Listhaug talte til årsmøtet i Norges Bondelag.

Statsråd Sylvi Listhaug fikk overlevert blanke ark og fargestifter fra ordfører Arne Magnus Aasen under årsmøtet til Norges Bondelag. Foto: Ove Magne Ribsskog.

I motsetning til da bøndene aksjonerte utenfor Stortinget i midten av mai fikk Sylvi Listhaug avmålt applaus da hun gikk på talerstolen under årsmøtet på Lillehammer.

- Veldig hyggelig å få applaus, sa statsråden til latter fra salen.

- Vi er enige om målet

Talen hennes handlet i stor grad om endringer. Hun sa at det moderne velferdssamfunnet er et resultat av forandringer over langt tid, selv om endringene har blitt møtt med motstand i visse miljø.

I kjent stil snakket statsråden om de negative konsekvensene av den politikken som har blitt ført før henne. En politikk som hun hevder Bondelaget ønsker mer av.  En politikk for et voksende statlig reguleringsregime som har gitt sviktende rekruttering, økt import og overproduksjon.

- Vi skal fortsatt ha et virkemiddelsystem som hensyntar at landet vårt er forskjellig, men gårsdagens løsninger fungerer ikke for framtida. Det er nativt å tro at det som fungerte for 10-50 år siden fungerer fremdeles, sa Listhaug.

- Vi er enige om målet, økt matproduksjon over hele landet, men vi er uenige om hva som skal bringe oss til dette målet.

Videre inviterte hun til dialog med Bondelaget i utvikling av den "nye retninga". Der årets jordbruksoppgjør representerte første steg.

Sylvi Listhaug på talerstolen. Foto Ove Magne Ribsskog.

Hvilken vei skal endringene ta?

I spørsmålsrunden som fulgte fikk statsråden svar på tiltale.

- På min gård forandrer og forbedrer vi oss hele tida, men spørsmålet er hvilken vei disse endringene skal gå, sa korn- og storfekjøttbonde, Egil Kristoffer Hoem.

- Dette jordbruksoppgjøret har ført til at jeg må redusere kornproduksjonen min, og jeg må produsere mere storfekjøtt for å unngå at familien min skal oppleve redusert kjøpekraft sammenlignet med våre naboer i andre jobber. Hadde det ikke vært bedre om dette kjøttet ble produsert i deler av landet hvor de ikke kan produsere korn? Sa Hoem.

Egil Hoem i midten av bildet. Foto: Ragna Kronstad.

Bare festtaler?

Listhaug fikk også spørsmål om fremtiden til tollvernet og arktisk landbruk, hvordan matproduksjonen skal økes samtidig som at mye matjord bygges ned og kravet om å produsere stadig billigere mat i et land hvor kostnadene øker.

2. nestleder, Brita Skallerud i Norges Bondelag, tok tak i Listhuags påstander om liten endringsvilje fra landbruket og hennes invitasjon til videre samarbeid.

-  V i la fram et krav som hadde mange forslag på endringer og forenklinger. Er det å ta næringa på alvor, når din kollega Morten Ørsal Johansen uttaler at Norges Bondelag saboterer bonden? Ikke ett eneste forslag fra jordbruket er tatt med i tilbudet fra staten. Mener FrP og Høyre virkelig at ingen av våre forslag var noe verdt? Er det å samarbeide, eller er det bare festtaler? Spurte Skallerud - et spørsmål som ble stående ubesvart fra statsråden.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere