Statsråd Sylvi Listhaug fikk overlevert blanke ark og fargestifter fra ordfører Arne Magnus Aasen under årsmøtet til Norges Bondelag. Foto: Ove Magne Ribsskog.

I motsetning til da bøndene aksjonerte utenfor Stortinget i midten av mai fikk Sylvi Listhaug avmålt applaus da hun gikk på talerstolen under årsmøtet på Lillehammer.

- Veldig hyggelig å få applaus, sa statsråden til latter fra salen.

- Vi er enige om målet

Talen hennes handlet i stor grad om endringer. Hun sa at det moderne velferdssamfunnet er et resultat av forandringer over langt tid, selv om endringene har blitt møtt med motstand i visse miljø.

I kjent stil snakket statsråden om de negative konsekvensene av den politikken som har blitt ført før henne. En politikk som hun hevder Bondelaget ønsker mer av.  En politikk for et voksende statlig reguleringsregime som har gitt sviktende rekruttering, økt import og overproduksjon.

- Vi skal fortsatt ha et virkemiddelsystem som hensyntar at landet vårt er forskjellig, men gårsdagens løsninger fungerer ikke for framtida. Det er nativt å tro at det som fungerte for 10-50 år siden fungerer fremdeles, sa Listhaug.

- Vi er enige om målet, økt matproduksjon over hele landet, men vi er uenige om hva som skal bringe oss til dette målet.

Videre inviterte hun til dialog med Bondelaget i utvikling av den "nye retninga". Der årets jordbruksoppgjør representerte første steg.

Sylvi Listhaug på talerstolen. Foto Ove Magne Ribsskog.

Hvilken vei skal endringene ta?

I spørsmålsrunden som fulgte fikk statsråden svar på tiltale.

- På min gård forandrer og forbedrer vi oss hele tida, men spørsmålet er hvilken vei disse endringene skal gå, sa korn- og storfekjøttbonde, Egil Kristoffer Hoem.

- Dette jordbruksoppgjøret har ført til at jeg må redusere kornproduksjonen min, og jeg må produsere mere storfekjøtt for å unngå at familien min skal oppleve redusert kjøpekraft sammenlignet med våre naboer i andre jobber. Hadde det ikke vært bedre om dette kjøttet ble produsert i deler av landet hvor de ikke kan produsere korn? Sa Hoem.

Egil Hoem i midten av bildet. Foto: Ragna Kronstad.

Bare festtaler?

Listhaug fikk også spørsmål om fremtiden til tollvernet og arktisk landbruk, hvordan matproduksjonen skal økes samtidig som at mye matjord bygges ned og kravet om å produsere stadig billigere mat i et land hvor kostnadene øker.

2. nestleder, Brita Skallerud i Norges Bondelag, tok tak i Listhuags påstander om liten endringsvilje fra landbruket og hennes invitasjon til videre samarbeid.

-  V i la fram et krav som hadde mange forslag på endringer og forenklinger. Er det å ta næringa på alvor, når din kollega Morten Ørsal Johansen uttaler at Norges Bondelag saboterer bonden? Ikke ett eneste forslag fra jordbruket er tatt med i tilbudet fra staten. Mener FrP og Høyre virkelig at ingen av våre forslag var noe verdt? Er det å samarbeide, eller er det bare festtaler? Spurte Skallerud - et spørsmål som ble stående ubesvart fra statsråden.